Virtual PC, Virtual Floppy Disc jak odczytać na hoście

Jak mam otworzyć Virtual Floppy Disc na komputerze hoście?