Virtual PC, Virtual Floppy Disc jak odczytać na hoście


(system) #1

Jak mam otworzyć Virtual Floppy Disc na komputerze hoście?