VirtualDub problem jpeg na AVI


(Desz19) #1

Więc zrobiłem tak jak pisało na internecie

Zamiana filmu na sekwencję obrazów

 1. Otwierasz film w VirtualDub

 2. Wybierasz polecenie File -> S ave image sequence

 3. W polu Filename prefix ustawiasz nazwę pliku (przedrostek)

 4. W polu Filename suffix , including extentions

 5. W polu Minimum number of digits in name wpisujesz z ilu cyfr ma się składać licznik pliku

 6. W polu Directory to hold images określasz folder docelowy

 7. W polach First frame filename oraz Last frame filename

 8. W polu Output format określasz format docelowy

 9. Przy formacie JPEG możesz określić stopień kompresji (im więcej, tym lepsza jakość)

 10. OK

wszystko ok zdjęcia przerbiłem na photoshopie

ale to nie ważne pisało że można to połączyć tak :

Ponowne otwieranie sekwencji obrazów

 1. Otwierasz pierwszy plik sekwencji poleceniem File -> Open File

 2. Wybierasz polecenie Video -> Frame Rate

 3. Włączasz opcję Change to (tu wpisujesz 25) frames per second

 4. OK

Przed zapisaniem tego filmu w formacie AVI musisz jeszcze określić rodzaj kompresji.

Po 1 po wejściu w File jest tylko open video file

jak klikne na pierwszy plik jpeg wyskakuje ERROR JPEGDecoder :Unsupported encoding (SOF2 marker found)

czy jest jakiś sposób żeby to zpowrotem połączyć ?

To mój emile: jak by co desz19@gmail.com