Virus Alert w Pasku zadan!


(A Swiderski87) #1

Witam. mam problem z VIRUS ALERT! na pasku zadań...

Nie mam zielonego pojęcia o komputerach...

Oto mój log z HijackThis. z góry wielkie dzięki za pomoc! !!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:11: VIRUS ALERT!, on 2008-09-27

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Razer\Habu\razerhid.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\Program Files\MicroAV\MicroAV.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Belkin\F5D9050\Belkinwcui.exe

C:\Program Files\Razer\Habu\razerofa.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\swider\Pulpit\hijack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wm ... Ojg5lid=2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: QXK Olive - {9FA70636-4CFB-4CAE-85FF-D836C1783BC7} - C:\WINDOWS\dfmlxbpkqfv.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O3 - Toolbar: peltodgx - {326E1D30-5343-4B85-8BD5-DF6852DAA6F3} - C:\WINDOWS\peltodgx.dll

O4 - HKLM..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [Habu] C:\Program Files\Razer\Habu\razerhid.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S

O4 - HKLM..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM..\Run: [QCIF Agent] C:\WINDOWS\System32\28463\QCIF.exe

O4 - HKLM..\Run: [!xSpeed] c:!xSpeedPro!xSpeedPro.exe reg

O4 - HKLM..\Run: [\YUR456.exe] C:\Windows\system32\YUR456.exe

O4 - HKLM..\Run: [\YUR457.exe] C:\Windows\system32\YUR457.exe

O4 - HKLM..\Run: [\YUR458.exe] C:\Windows\system32\YUR458.exe

O4 - HKLM..\Run: [\YUR459.exe] C:\Windows\system32\YUR459.exe

O4 - HKLM..\Run: [ANTIVIRUS] C:\Program Files\MicroAV\MicroAV.exe

O4 - HKLM..\Run: [\YUR1.exe] C:\Windows\system32\YUR1.exe

O4 - HKLM..\Run: [\YUR2.exe] C:\Windows\system32\YUR2.exe

O4 - HKLM..\Run: [\YUR3.exe] C:\Windows\system32\YUR3.exe

O4 - HKLM..\Run: [\YUR4.exe] C:\Windows\system32\YUR4.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU..\Run: [GoD] "C:\Documents and Settings\swider\Moje dokumenty\GoD\GoD.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [\YUR456.exe] C:\Windows\system32\YUR456.exe

O4 - HKCU..\Run: [\YUR457.exe] C:\Windows\system32\YUR457.exe

O4 - HKCU..\Run: [\YUR458.exe] C:\Windows\system32\YUR458.exe

O4 - HKCU..\Run: [\YUR459.exe] C:\Windows\system32\YUR459.exe

O4 - HKCU..\Run: [ANTIVIRUS] C:\Program Files\MicroAV\MicroAV.exe

O4 - HKCU..\Run: [\YUR1.exe] C:\Windows\system32\YUR1.exe

O4 - HKCU..\Run: [\YUR2.exe] C:\Windows\system32\YUR2.exe

O4 - HKCU..\Run: [\YUR3.exe] C:\Windows\system32\YUR3.exe

O4 - HKCU..\Run: [\YUR4.exe] C:\Windows\system32\YUR4.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Belkin Wireless Client Utility.lnk = C:\Program Files\Belkin\F5D9050\Belkinwcui.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi ... p=ZRfox000

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O21 - SSODL: rwlfsdmk - {A95BC992-834E-4CEF-B223-96AED0D3E9CE} - C:\WINDOWS\rwlfsdmk.dll

O21 - SSODL: onfwbsak - {695AA4E7-3B55-4C54-8FB4-81D0F0BD5AE8} - C:\WINDOWS\onfwbsak.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

--

End of file - 6325 bytes


(Frog) #2

swiderartur , na forum używamy polskich znaków (ż, ź, ć, ą, ś itp.).

Korzystając z przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(huber2t) #3

fix w hijackhtis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\peltodgx.dll

C:\Windows\system32\YUR456.exe

C:\Windows\system32\YUR457.exe

C:\Windows\system32\YUR458.exe

C:\Windows\system32\YUR459.exe

C:\Windows\system32\YUR1.exe

C:\Windows\system32\YUR2.exe

C:\Windows\system32\YUR3.exe

C:\Windows\system32\YUR4.exe

C:\WINDOWS\rwlfsdmk.dll

C:\WINDOWS\onfwbsak.dll


Folder::

C:\Program Files\MicroAV

C:\WINDOWS\System32\28463


Driver::

My Web Search Service

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(A Swiderski87) #4

Zrobiłem wszystko tak jak radziłeś.

Wielkie dzięki za pomoc!

http://wklej.eu/index.php?id=0fe7b49ea8


(A Swiderski87) #5

Jeszcze jedno pytanie: Czy mam teraz usunąć Combofixa???


(Spandau) #6

Jeszcze nie usuwaj instalki Combofixa bo się przyda

Możesz usunąć folder C:\Qoobox następnie

wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka


(A Swiderski87) #7

Zrobiłem oto log...

Czy już jest wszystko dobrze??

http://wklej.eu/index.php?id=5af385d350


(Spandau) #8

Log wygląda na czysty.

usuń ręcznie folder C: \Qoobox oraz instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

Wykonaj optymalizacje Autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar Mój komputer Kaspersky Online Scanner Uruchom pod IE daj raport na forum

lub Dr.WEB CureIt!


(A Swiderski87) #9

Zrobiłem wszystkie z tych czynności.

Użyłem Dr.WEB CureIt! i nie znaleziono żadnych wirusów.

Już teraz na pewno wszystko jest dobrze. Dziękuje za pomoc!!