VirusProtect


(Mlodydadupy) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:13:45, on 2008-02-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\usrbridg.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\TXP\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Ulubione

O2 - BHO: IE7pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383} - (no file)

O2 - BHO: e404 helper - {F10587E9-0E47-4CBE-84AE-7DD20B8685CC} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {8113B5DE-F7EB-4154-A311-497FB80D8BD0} - (no file)

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O9 - Extra button: IE7pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.ietoolgate.com/redirect.php (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.ietoolgate.com/redirect.php (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} -

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{9939E401-3786-478C-BF27-D89FB63D4893}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Prime95 Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Prime95.exe

O23 - Service: IrBridge User-Level Interface (USRBRIDG) - Extended Systems, Inc. - C:\WINDOWS\system32\usrbridg

Mam Problem skanowalem Komputer programem Spybot - Search & Destroy wykrył mi troche tego m.in VirusProtect wizołem naprawa i program siada nieodpowiada zawiesza sie poprostu.(Tak jest zawsze)

Poproszę o Sprawdzenie.


(Gutek) #2

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym - Daj log z ComboFix

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350


(Mlodydadupy) #3

http://wklej.org/id/38d12381e4 ---> Log z ComboFix


(Gutek) #4

Wklej do Notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\tmp.reg 

C:\WINDOWS\system32\VCCLSID.exe 

C:\WINDOWS\system32\SrchSTS.exe 

C:\WINDOWS\system32\VACFix.exe 

C:\WINDOWS\system32\IEDFix.exe 

C:\WINDOWS\system32\Process.exe 

C:\WINDOWS\system32\dumphive.exe 

C:\WINDOWS\system32\WS2Fix.exe


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383}] 

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{F10587E9-0E47-4CBE-84AE-7DD20B8685CC}]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(Mlodydadupy) #5

http://wklej.org/id/05b5cd9f71 ---> Nowy Log z Combo


(Gutek) #6

To log z SmitFraudFix v2.280 daj z Combo log


(Mlodydadupy) #7

http://wklej.org/id/2599073c78 ---> Log z Combo.


(Gutek) #8

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Windows Registry Editor Version 5.00 


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383}] 


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{F10587E9-0E47-4CBE-84AE-7DD20B8685CC}]

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.


(Mlodydadupy) #9

Wyskoczył Błąd

"Błąd podczas ładowania pliku rejestru.Niewłaściwy Format pliku rejestru"

Co mam zrobić? :cry:


(Gutek) #10

>>Start >>> Uruchom >>> wybierz (lub wpisz) REGEDIT>>OK>

>rozwiń ten klucz,klikając na (+):

>(+)HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\

>zaznacz: {C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383} >>prawoklik>>usuń

>zwiń ten klucz, klikając na (-).

Podobnie usuń {F10587E9-0E47-4CBE-84AE-7DD20B8685CC}


(Mlodydadupy) #11

Zrobione :slight_smile: I co teraz ? Juz wszystko Ok?


(Gutek) #12

Ja nic więcej nie widziałem, możesz zrobić jeszcze skan skanerem online(jednym oczywiście) - Skanery do wyboru