Vista Box - przenoszenie systemu


(B Andy) #1

Czytełem gdzieś i kiedyś, że Vista Box, można przenosić na inny komputer tylko dwa razy... Czy to prawda?


(Jacek Bydgoszcz) #2

Do poczytania.