Vista Home Premium 32 bit często zawiesza się

(Quari3n) #1

Witam,

Mam niezwykle wkurzający problem ze swoim komputerem, mianowicie zawiesza się. Wiem, komputer ma prawo czasem się zawiesić, to dla mnie nie nowość, jednak tu występuje to średnio 10 razy dziennie. Całość rozpoczyna się, gdy jakaś aplikacja (najczęściej Firefox) przestaje odpowiadać, klikam prawym na pasek zadań, pojawia się “klepsydra”, klikam na X, to samo. Próba włączenia menadżera zadań (ctrl+shift+enter, alt+ctrl+delete) nie działa, to samo alt+F4. Myszka oczywiście działa, można machać do woli. Jedynym rozwiązaniem jest reset.

Przyznam szczerze, że nie mam żadnego punktu zaczepienia. Problem występuje od wczoraj i jedynym ciekawym wydarzeniem tamtego dnia był wirus wyryty przez Nod32.

Na wszelki wypadek przeskanuję dyski, ale nie sądzę, abym znalazł coś ciekawego.

Co do sprzętu to:

Toshiba P200 14H

Procesor: Intel Centrino Duo 2ghz

RAM: 2GB

Grafika: ATI Radeon 2600

Proszę o rady, gdzie zacząć szukać :). W razie potrzeby dostarczę resztę informacji.

(Hpawlaczyk) #2

Rozpocznij od tego http://forum.pcformat.pl/showthread.php?tid=1143 masz bardzo szczegółowo opisane funkcje :slight_smile: a najnowszą wersję pobierz z http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … This+2.0.2

(Quari3n) #3

No tak… zapomniałem o logach, wybaczcie :).

Jeśli komuś się przyda:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:55:54, on 2008-05-23

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Windows\System32\p2phost.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\BitLord\BitLord.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosAVRC.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtProc.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.daemonsearch.com/intl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] \HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IaNvSrv] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [CollaborationHost] C:\Windows\system32\p2phost.exe -s

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitLord\BitLord.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?PL (file missing)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


--

End of file - 8716 bytes

A, nie wiem czy to zależy od tego, ale warto wspomnieć, że zwis jest “widoczny” dopiero po jakimś czasie używania komputera. Zostawiłem komputer włączony rano (z obiecanym skanowaniem) i po powrocie, przy próbie wyłączenia jakiegoś okna, wszystko zamarło …

(Hpawlaczyk) #4

Log jest czysty znaki zapytania O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?PL (file missing)

Unknown

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

Unknown

O4 - HKCU…\Run: [CollaborationHost] C:\Windows\system32\p2phost.exe -s

Jeżeli to Twoje to ok, a tak gdybam może sterowniki ATI, pamięć RAM,chłodzenie

(Quari3n) #5

Znaczy… laptopa mam od dłuższego czasu a na początku wszystko działało. Co do RAMu, nie wiem co się mogło zmienić, stery do ATI zaraz ściągnę, co do chłodzenia… możliwe? Jakieś pomysły, jak poradzić sobie z chłodzeniem? Jak przeczyścić wiatraczek w laptopie?

A, zauważyłem, że większość zwisów występuje, gdy pod dłuższym czasie czuwania chcę coś zrobić. Np. po oglądaniu długiego filmu chcę zminimalizować okno odtwarzacza. To chyba wskazuje na kartę graficzną…

EDIT:

Stery od Radka przeinstalowane - bez rezultatu. Zostaje chłodzenie i RAM. Co do tego pierwszego, nie jestem pewien… Właśnie dostałem zwiechy, gdy włączyłem komputer ze stanu uśpionego, to znaczy, że był zimny i “działał”. Zostaje RAM, ale co mogło się zepsuć?

(Empe) #6

Mam to samo, co Quarien… Najpierw wiesza się Firefox, strony przestają się ładować. Firefoxa nie można zamknąć przez Menedżer zadań/Process Explorer… Po zawieszce Firefoxa uruchamiam Operę. Ta jednak po chwili również się zawiesza, ale jako cały program - nic nie można robić. Pozostaje IE, który po zawieszeniu dwóch poprzednich przeglądarek, raz ruszy i chwilę podziała, albo niestety również będzie stać.

Nie mam pojęcia CO blokuje przeglądarki. Porty są otwarte, PINGi chodzą, netstat -an ukazuje otwrate porty 80 i 8080…

Logi z HijackThis są czyste, antywirusy nic nie znajdują, Defender też nic. Myślałem, że to wina firewalla, ale też nie.

Jedyne co pomaga, to reset, ale po nim i tak długo to bez zwiechy nie pochodzi. Pomału staje się to irytujące!

Mam Vistę Home + laptop Acer Extensa 5620Z (na linux Debian oraz Ubuntu wszystko jest OK).

(huber2t) #7

To jhest wina sprzętowa, podaj loga z combofix

(Empe) #8

Ok, podaję loga z ComboFixa:

ComboFix 08-06-20.4 - Milosz 2008-07-01 21:04:22.2 - NTFSx86
(Klata69 Hdtv) #9

Miałem to samo z notebookiem toshiba po aktualizacji visty (dodatek, który miał ułatwiać instalację sp1 - instalowałem ręcznie kiedy pojawił się jako opcja upgrade).

Pomogła dopiero re-instalacja visty i instalowanie aktualizacji z automatu bez wybierania “opcjonalnych aktualizacji”. Od tamtej pory nie mam problemów…oprócz tego, że muszę męczyć się z tą h… vistą.

Jeśli macie możliwość zainstalowania XP lub linuxa na notebooku to omijajcie SZEROKIM łukiem ten ‘wynalazek’ pod nazwą VISTA.

(Marius G) #10

Korzystaj z programu CCleaner albo jak ja Ashampoo Magical Optimizer i raz na miecha “strzel” skanowanie komputeraz (dokładne) i nie będziesz się męczył :smiley: Nie ma systemu który będzie cieszył a się o niego nie będzie dbało :?

Pozdrawiam

(Empe) #11

Popieram… Działałem długo na linuksie, ale zmuszony byłem wrócić do oryginalnej Visty…i się męczę.

Także zainstalowałem SP1 ręcznie (plik chyba 500 MB ze strony Microsoftu) - ale to zainstalowałem od razu po przywróceniu laptopowej Visty, więc nie zauważyłem, że przeglądarki zaczęły się od tego właśnie wieszać.

Dzięki :slight_smile: Dziś zabieram się za reinstalację…i instalację SP1 poprzez Windows Update.

Używam Wise Registry Cleaner 3, Wise Disk Cleaner, Spybot Search&Destroy, AdAware Lavasoft, ZoneAlarm, Avast, no i Microsoftowy Defender. Więc sporo tego… Skanuję kompa raz na tydzień.

Ale to nic nie daje :wink: Dostosuję się do posta kolegi klata69.

W dniu 09.07.2008 , o godzinie 14:33 został dopisany post przez empe

Potwierdzam, że ręczna instalacja SP1 ściągniętego ze strony Microsoftu może popsuć nam Vistę.

Od tygodnia, po reinstalacji systemu i po zainstalowaniu tylko ważnych aktualizacji (w tym SP1) poprzez Windows Update wszystko jest w porządku. System nie wiesza się, jak i przeglądarki nie zawieszają się.

Pozdrawiam!

(Marius G) #12

Nie wiem ja mam ściągnięty ze strony Microsoftu jak napisałeś ten ponad 500 mb, i jak narazie jestem zadowolony, a mam go od 1-go dnia po oficjalnej premerze :smiley: Więc nie widzę związku a żeby to Service Pack 1 narobił tyle przykrości powyższym autorom wypowiedzi :wink:

Pozdrawiam

(Empe) #13

a może to tylko na laptopach? :roll:

(Marius G) #14

No ale SP1 jest ten sam dla Lapków i na PC, chociaż nie wiem ja i moi 3 znajomi na PC mają tą łatkę (czyt. Service Pack do Visty) i jest wporządku, zarówno w 32 bit jak i 64 :smiley:

Pzdr.

(Empe) #15

Hehe, no nic, ważne że już chodzi dobrze, bo trochę to wnerwiało…