Vista - zniknęły animacje okien


(The Mail Of Mi2) #1

Z nieznanego powodu nie widzę animacji okien w Windowsie Vista podczas minimalizacji, przywracania i zamykania. Jak je z powrotem uruchomić?


(Maciej 0202) #2

PPM na Komputer ---> właściwości ---> Zawansowane ustawienia systemu ---> Efekty wizualne, planowaie..........USTAWIENIA---> Zakładka "Efekty wizualne" znajdz opcje "Stosuj animację podczas minimalizowania i maks...." zaznacz, zastosuj, ok.


(The Mail Of Mi2) #3

Zadziałało. Dzięki :slight_smile: