VST do Magix Music Maker


(Adam Fraczkowski) #1

Skąd można pobrać VST do Music Makera szukałem i jakoś nie mogłem ich znaleźć zauważyłem że do niego pobiera się plik .syn a nie .dll