Vtsqr.dll


(Marekl62) #1

Prosze o pomoc, moj komputer zostal zaatakowany przez wirus mimo obecnosci NIS2007.

17/11/2007 wirus stworzyl nastepujace pliki

mrofinu572.exe

17PHOLMES572.EXE

SNAPSNET.EXE

AWTTTUV.DLL

OPNKJGG.DLL

PMNMNKL.DLL

SSQOMML.DLL

XXYYYWT.DLL

VTSQR.DLL

!7/11/2007 uudalo mi sie usunac

mrofinu572.exe

17PHOLMES572.EXE

SNAPSNET.EXE

Usunalem tez wpis z registry dla mrofinu572.exe

20/11/2007 zrobilem full san z NIS2007 i noton usunal

AWTTTUV.DLL

OPNKJGG.DLL

PMNMNKL.DLL

SSQOMML.DLL

XXYYYWT.DLL

podajac ze sa to wirusy Trojan.Vundo.

Zostal niestety VTSQR.DLL ktorego NIS2007 nie rozpoznaje jako wirus.

Prosze o pomoc jak usunac VTSQR.DLL.

Tu jest moj log z HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 3:38:09 PM, on 11/21/2007

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\stacmon.exe

C:\WINDOWS\System32\ICO.EXE

C:\Program Files\Sony\HotKey Utility\HKserv.exe

C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe

C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\Program Files\Sony\HotKey Utility\HKWnd.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

c:\progra~1\Support.com\client\bin\tgcmd.exe

C:\Program Files\PowerPanel\Program\PcfMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Marek\Hijack\Scan.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tiscali.co.uk/broadband

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.sony.com/vaiopeople

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O2 - BHO: (no name) - {243B17DE-77C7-46BF-B94B-0B5F309A0E64} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyside.dll

O2 - BHO: (no name) - {CFD5F260-1BC9-4956-ADA1-8DE1418186C1} - C:\WINDOWS\System32\vtsqr.dll

O2 - BHO: (no name) - {FDD3B846-8D59-4ffb-8758-209B6AD74ACC} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SigmaTel StacMon] C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\stacmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HKSERV.EXE] C:\Program Files\Sony\HotKey Utility\HKserv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZTgServerSwitch] c:\program files\support.com\client\lserver\server.vbs

O4 - HKLM\..\Run: [VAIO Recovery] C:\WINDOWS\Sonysys\VAIO Recovery\PartSeal.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyexpr.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Symantec NetDriver Warning] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDWarn.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Symantec NetDriver Warning] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDWarn.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Billminder.lnk = C:\Program Files\Quicken\billmind.exe

O4 - Global Startup: PowerPanel.lnk = ?

O4 - Global Startup: Quicken Scheduled Updates.lnk = C:\Program Files\Quicken\bagent.exe

O4 - Global Startup: Quicken Startup.lnk = C:\Program Files\Quicken\QWDLLS.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: MoneySide - {E023F504-0C5A-4750-A1E7-A9046DEA8A21} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyside.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.sony.com/vaiopeople

O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SONYSH~1\AVLib\Sptisrv.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: VAIO Media Music Server (VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Music Server\SSSvr.exe

O23 - Service: VAIO Media Music Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Media Platform\sv_httpd.exe

O23 - Service: VAIO Media Music Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Media Platform\UPnPFramework.exe

O23 - Service: VAIO Media Photo Server (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Photo Server\appsrv\PhotoAppSrv.exe

O23 - Service: VAIO Media Photo Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Media Platform\SV_Httpd.exe

O23 - Service: VAIO Media Photo Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Media Platform\UPnPFramework.exe


--

End of file - 7700 bytes

Pozdrawiam,

Marekl62


(adam9870) #2

Najogólniej mówiąc, złapałeś trojana Vundo. Na początek użyj narzędzi VundoFix + FixVundo + VirtumundoBeGone (wszystkie wymienione narzędzia należy uruchomić w trybie awaryjnym), po czym wklej log z ComboFix.


(Marekl62) #3

Przepraszam, ze pisze dopiero teraz, ale mialem klopoty z podlaczeniem do internetu.

Wykonalem VundoFix + FixVundo + VirtumundoBeGone, ktore nic nie wykryly.

Wykonalem tez ComboFix

Log z ComBofix.


(Gutek) #4

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo, ale przed tym:

Wklej do Notatnika:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"Authentication Packages"=-

"Authentication Packages"=hex(7):6d,00,73,00,76,00,31,00,5f,00,30,00,00,00,00,\

 00

Z menu Notatnika Plik Zapisz jako Ustaw rozszerzenie na "Wszystkie pliki" Zapisz jako FIX.REG uruchom ten plik (dwuklik).


(Marekl62) #5

Gutek2222,

Dziekuje za szybka odpowiedz.

Po tym jak wykonalem ComboFix.exe pierwsz raz (2007-11-23) powstal C: \Qoobox.

Czy mam go usunac za nim wykonam Twoje polecenia ?

Z tego co rozumiem, to plik CFScript.txt zawiera 3 linie, gdzie pierwsza linia jest pusta.

Jesli dobrze zrozumialem, to kolejnosc dzialan jest nastepujaca.

 1. Przeciagam i upuszczam plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonke CFScript.txt na ikonke ComboFix.exe)

 2. Po restarcie usuwam recznie C: \Qoobox

 3. Wykonuje FIX.REG

 4. Wykonuje ComboFix.exe i wysylam log z Combo.

Jest to praktycznie pierwszy raz kiedy mam wirusa, tak wiec prosze o wyrozumialosc jesli moje pytania nie sa zbyt rozsadne.

Pozdrawiam,


(Gutek) #6

Nie mają być dwie

:wink:

Qoobox - usuń

Po wszytskim nowy log


(Marekl62) #7

Dziekuje za odpowiedz.

Wykonalem wszystko wedlug instrukcji.

Tutaj jest moj log z ComboFix.

ComboFix 07-11-19.3 - Marek Lachowicz 2007-11-26 13:04:13.3 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.1.1252.1.1033.18.260 [GMT -6:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Marek Lachowicz\Desktop\ComboFix.exe

.


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-10-26 to 2007-11-26 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-11-23 14:04	


Mam wrazenie, ze moj laptop pracuje wolniej niz zanim zlapal wirusa.

Zauwazylem pod logiem HJT wpis 

O2 - BHO: (no name) - {FDD3B846-8D59-4ffb-8758-209B6AD74ACC} - (no file) Czy mam cos z tym zrobic ?Tutaj jest moj log HJT.

[code] C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\stacmon.exe C:\WINDOWS\System32\ICO.EXE C:\Program Files\Sony\HotKey Utility\HKserv.exe C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe C:\WINDOWS\System32\WScript.exe C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Sony\HotKey Utility\HKWnd.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\PowerPanel\Program\PcfMgr.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe c:\progra~1\Support.com\client\bin\tgcmd.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\notepad.exe D:\Marek\Hijack\Scan.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tiscali.co.uk/broadband R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.sony.com/vaiopeople O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll O2 - BHO: (no name) - {243B17DE-77C7-46BF-B94B-0B5F309A0E64} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyside.dll O2 - BHO: (no name) - {FDD3B846-8D59-4ffb-8758-209B6AD74ACC} - (no file) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll O4 - HKLM..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe O4 - HKLM..\Run: [SigmaTel StacMon] C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\stacmon.exe O4 - HKLM..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE O4 - HKLM..\Run: [HKSERV.EXE] C:\Program Files\Sony\HotKey Utility\HKserv.exe O4 - HKLM..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe O4 - HKLM..\Run: [ZTgServerSwitch] c:\program files\support.com\client\lserver\server.vbs O4 - HKLM..\Run: [VAIO Recovery] C:\WINDOWS\Sonysys\VAIO Recovery\PartSeal.exe O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe" O4 - HKLM..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll" O4 - HKCU..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyexpr.exe" O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [Symantec NetDriver Warning] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDWarn.exe (User 'SYSTEM') O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [Symantec NetDriver Warning] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDWarn.exe (User 'Default user') O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Billminder.lnk = C:\Program Files\Quicken\billmind.exe O4 - Global Startup: PowerPanel.lnk = ? O4 - Global Startup: Quicken Scheduled Updates.lnk = C:\Program Files\Quicken\bagent.exe O4 - Global Startup: Quicken Startup.lnk = C:\Program Files\Quicken\QWDLLS.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra button: MoneySide - {E023F504-0C5A-4750-A1E7-A9046DEA8A21} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyside.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.sony.com/vaiopeople O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SONYSH~1\AVLib\Sptisrv.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe O23 - Service: VAIO Media Music Server (VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Music Server\SSSvr.exe O23 - Service: VAIO Media Music Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Media Platform\sv_httpd.exe O23 - Service: VAIO Media Music Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Media Platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: VAIO Media Photo Server (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Photo Server\appsrv\PhotoAppSrv.exe O23 - Service: VAIO Media Photo Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Media Platform\SV_Httpd.exe O23 - Service: VAIO Media Photo Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Media Platform\UPnPFramework.exe -- End of file - 7639 bytes

Pozdrawiam i bardzo dziekuje za pomoc.


(Gutek) #8

usuń wpis HJT

Pobierz program SDFix

-


(Marekl62) #9

Wykonalem wszystko tak jak napisales.

Tutaj jest moj Report.txt

SDFix: Version 1.115


Run by Marek Lachowicz on Tue 11/27/2007 at 02:31 PM


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found


Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


catchme 0.3.1262.1 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-11-27 14:44:05

Windows 5.1.2600 Service Pack 1 NTFS


scanning hidden processes ...


scanning hidden services & system hive ...


scanning hidden registry entries ...


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


Thu 15 May 2003 43,008 ...H. --- "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ESD\DLMCleanup.exe"


Finished!

Dla mnie wyglada OK.

Czy cos jeszcze zrobic ?

Pozdrawiam,


(Lost World) #10

Co z plikiem gxluhxru.dll skasowany?

Jeżeli tak to na wszelki wypadek daj nowy log z Combofix.


(Marekl62) #11

gxluhxru.dll usunalem recznie na samym poczatku.

Chcialbym bardzo podziekowac wszystkim, ktorzy udzielili mi pomocy,

a w szczegolnosci uzytkownikowi uzywajacemu nikname 'GUTEK2222'.

GUTEK2222 - Jestem pod wrazeniem Twojej wiedzy.

Pozdrawiam,