Vundo jak usunąć


(Crazolqa3) #1

u mnie to samo prosze o sprawdzenie

log hijackthis http://www.wklej.org/id/87f6eb7a44

w comboFix na koniec nie może znaleźć okreslonego pliku


(Gutek) #2

Nie podpinaj się pod cudzy temat - wydzielam

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [2042aa3e] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\vcipydij.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [BM237199a2] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\cemrdrlv.dll",s

użyj ComboFix