W laptopie wylacza sie ekran


(Dofek1) #1

Podczas uzytkownia nagle wylacza mi sie ekran, cały staje sie czarny lub niekiedy niebieski (nie bluescreen). Załatwiam to resetem albo wprowazdzeniem i wyprowadzeniem w stan wstrzymania.

Prosze o sprawdzenie logów:

HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:43:29, on 2007-12-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Microsoft Firewall Client 2004\FwcAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\WINDOWS\system32\bcmntray.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Microsoft Firewall Client 2004\FwcMgmt.exe

C:\Documents and Settings\Administrator.STACJA1\Menu Start\Programy\Autostart\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\HPQ\Shared\hpqwmi.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hp.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\bcmntray

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3615754823-2506480395-2916655748-500\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Firewall Client Management.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: ws2icp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: ws2icp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: ws2icp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: ws2icp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: ws2icp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: ws2icp.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/sezam/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{10976C4B-D8E8-4BDE-9071-B88AE5BA1EA3}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{10976C4B-D8E8-4BDE-9071-B88AE5BA1EA3}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Cenzor Upgrade (CenzorUpgrade) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Cenzorupg.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\Shared\hpqwmi.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe


--

End of file - 7277 bytes

Jeżeli jeszcze jakiś log potrzeba to prosze mówić/


(Gutek) #2

Daj log z ComboFix


(Dofek1) #3
ComboFix 07-12-21.4 - Administrator 2007-12-21 10:19:22.1 - NTFSx86

(Dofek1) #4

Tutaj jeszcze log z GMER'a

GMER 1.0.13.12551 - http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-21 11:19:25

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2---- System - GMER 1.0.13 ----


SSDT \SystemRoot\system32\drivers\mscsrv.sys ZwCreateFile

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\mscsrv.sys ZwCreateKey

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\mscsrv.sys ZwDeleteValueKey

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\mscsrv.sys ZwEnumerateKey

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\mscsrv.sys ZwOpenFile

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\mscsrv.sys ZwOpenKey

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\mscsrv.sys ZwQueryDirectoryFile

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\mscsrv.sys ZwSetInformationFile

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\mscsrv.sys ZwSetValueKey


---- Kernel code sections - GMER 1.0.13 ----


? C:\WINDOWS\system32\Drivers\PROCEXP90.SYS Nie można odnaleźć określonego pliku.

? C:\DOCUME~1\ADMINI~1.STA\USTAWI~1\Temp\catchme.sys Nie można odnaleźć określonego pliku.


---- Devices - GMER 1.0.13 ----


AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_CREATE [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_CLOSE [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_READ [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_WRITE [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_QUERY_INFORMATION [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_SET_INFORMATION [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_QUERY_EA [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_SET_EA [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_SHUTDOWN [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_LOCK_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_CLEANUP [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_QUERY_SECURITY [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_SET_SECURITY [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_POWER [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_DEVICE_CHANGE [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_QUERY_QUOTA [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_SET_QUOTA [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_CREATE [F89AE416] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_CLOSE [F89AE416] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_READ [F89AE9B8] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL [F89AEA16] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_POWER [F89AEB8A] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL [F89AECBC] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_CREATE [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_CLOSE [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_READ [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_WRITE [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_QUERY_INFORMATION [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_SET_INFORMATION [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_QUERY_EA [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_SET_EA [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_SHUTDOWN [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_LOCK_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_CLEANUP [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_QUERY_SECURITY [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_SET_SECURITY [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_POWER [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_DEVICE_CHANGE [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_QUERY_QUOTA [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_SET_QUOTA [F7CFAA20] SynTP.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_CREATE [F89AE416] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_CLOSE [F89AE416] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_READ [F89AE9B8] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL [F89AEA16] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_POWER [F89AEB8A] EABFiltr.sys

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL [F89AECBC] EABFiltr.sys


Device \FileSystem\Fs_Rec \FileSystem\UdfsCdRomRecognizer IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AAB55863] tfsnifs.sys

Device \FileSystem\Fs_Rec \FileSystem\FatCdRomRecognizer IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AAB55863] tfsnifs.sys

Device \FileSystem\Fs_Rec \FileSystem\CdfsRecognizer IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AAB55863] tfsnifs.sys

Device \FileSystem\Fs_Rec \FileSystem\FatDiskRecognizer IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AAB55863] tfsnifs.sys

Device \FileSystem\Fs_Rec \FileSystem\UdfsDiskRecognizer IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AAB55863] tfsnifs.sys

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AAB559FF] tfsnifs.sys


---- Registry - GMER 1.0.13 ----


Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor                       

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@DataPath C:\Program Files\Cenzor\config.dat

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@ProgramPath C:\Program Files\Cenzor

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@UserName MEiN

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@SerialNumber 3OSF+CINX+QYPR+MJYY

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@LastUpdate 1198201092

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@LastUpgrade 1197875884

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@AutoUpdate 1

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@AutoUpgrade 1

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@HideDir 0

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@ProxyType 1

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@ProxyPort 8080

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@ProxyHost 172.23.198.1

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@ProxyUsername                

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@ProxyPassword                

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@Config PmiLwpDgefP4t8jb5OqRO2sOO985hwn8FQLsZRIZVuxu+J+VZbjQwwYp6BR9Wze/V5/YOhooOejAJRH1

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@TimeControlPass 12842701803

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@TimeControlLog 0;0;0;0;0;

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@TimeControl 0;0;0;0;0;0;0;0;0;

Reg \Registry\MACHINE\SOFTWARE\Cenzor@UpgradeAfterReboot 0


---- Files - GMER 1.0.13 ----


File C:\Program Files\Cenzor\http_log.20c5ba1e_4719_4dd6_bd10_72a71bac3984     


---- EOF - GMER 1.0.13 ----

(Gutek) #5

W logu nic nie widzę


(Dofek1) #6

no wlasnie ja tez nie, może to być wina systemu czy uszkodzenie laptopa? chyba, że jakiś cwańszy robak :smiley: