W menadżerze 7 svchost, a w hijacku 4


(Toemail) #1

Nie wiem czy wszystko w porządku z moimi procesami. Ogólnie jest ich po włączeniu komputera 40-43, a po jakimś czasie 37-40. Moje logi z hijacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:40:44, on 2009-01-25

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Programy\Notebook Hardware Control\nhc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Programy\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Sprzęt\Mouse Driver\KMWDSrv.exe

C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

C:\Programy\Notebook Hardware Control\nhcservice.exe

C:\Program Files\O2Micro Flash Memory Card Driver\o2flash.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programy\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Programy\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Programy\Notebook Hardware Control\nhc.exe" -quiet

O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Sprzęt\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Atheros - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Programy\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Sprzęt\Mouse Driver\KMWDSrv.exe

O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2009 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2009_32) - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

O23 - Service: Notebook Hardware Control Service - http://www.pbus-167.com - C:\Programy\Notebook Hardware Control\nhcservice.exe

O23 - Service: O2Micro Flash Memory Card Service (o2flash) - O2Micro International - C:\Program Files\O2Micro Flash Memory Card Driver\o2flash.exe


--

End of file - 6563 bytes

i screen z menagera zadań:

menagerzf5.jpg

w645.png

Czy coś jest nie tak?

I jeszcze pytanie o inne procesy, bo wydaje mi się że jest ich za dużo. Czy można jakieś powyłączać? W menedżerze są jakieś procesy od 3dsmaxa i photoshopa, ale ja mam wyłączone te programy. Czy moge coś powyłączać, ale żeby wszystko działało jak będę to uruchamiał?

EDIT: Jeszcze zauważyłem że są 2 procesy avp.exe a wcześniej wydaje mi się że był 1 jak kiedyś patrzałem. Oba procesy to 1 plik wg hijacka.


(Olixxx94) #2

Jeśli możesz, to daj jeszcze log z Combofix.


(Toemail) #3
ComboFix 09-01-21.04 - Piotrek 2009-01-25 14:57:05.2 - NTFSx86

(Piotrrj) #4
  • avp.exe - jeden proces to usługa systemowa (właściwy skaner, działa na uprawnieniach SYSTEM) a drugi proces to programik do konfiguracji usługi (ikonka w tray'u, działa na uprawnieniach użytkownika)

  • svchost.exe - służy do uruchamiania różnych usług systemowych, jeśli chcesz wiedzieć jakie procesy odpowiadają za jakie usługi w konsoli (cmd.exe) wpisz "tasklist /svc".

Pozdrawiam


(huber2t) #5

Log ok

Start ->Uruchom ->wpisz cmd

net stop wuauserv

rmdir "c:\windows\softwaredistribution" /s

net start wuauserv

Zrestartuj komputer