W32.SillyDC, Backdoor.Tidserv, Trojan.Pandex

Powyższe wirusy zostały wykryte na moim komputerze. Niektóre usługi z nich zostały przez antywirusa skasowane, unieszkodliwione, inne niestety pozostały na komputerze. Wirusy koniecznie chciały się połączyć z internetem, jednak zostały zablokowane. Doświadczyłem również ciemno-niebieskiego ekranu na którym było “coś” wykonywane, jednak szybko zrestartowałem komputer (ze strachu :slight_smile: ).

Ściągnąłem combofix’a i uruchomiłem. Komputer został dwa razy zrestartowany w międzyczasie kasując sporą ilość plików i folderów. Wklejam wyniki jego pracy:

http://www.wklejto.pl/15838

Umieszczam dodatkowo logi z hijackThis oraz Silent Runners uruchomione zaraz po pracy ComboFix:

HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:28:55, on 2008-11-21

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\SatSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\PasswordManagerFFAutoFill.exe

C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\SteganosHotKeyService.exe

C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\fredirstarter.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: Steganos Password Manager AutoFill - {1427A821-7B93-4F08-9A34-9FA03A3D93DB} - C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\PasswordManagerBHO.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSS2007 PasswordManagerFFAutoFill] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\PasswordManagerFFAutoFill.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSS2007 HotKeys] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\SteganosHotKeyService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSS2007 File Redirection Starter] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\fredirstarter.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\WINDOWS\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Vidalia] "C:\Program Files\Vidalia Bundle\Vidalia\vidalia.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [IPLA!] C:\Program Files\ipla\ipla.exe /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: BitComet Acceleration Patch.lnk = C:\Program Files\BitComet Acceleration Patch\BitComet Acceleration Patch.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe

O4 - Global Startup: Privoxy.lnk = C:\Program Files\Vidalia Bundle\Privoxy\privoxy.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {5AE58FCF-6F6A-49B2-B064-02492C66E3F4} (MUCatalogWebControl Class) - http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ClientControl/en/x86/MuCatalogWebControl.cab?1187476000171

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: gatluj.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Steganos AntiTheft (SatSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\\SatSrv.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


--

End of file - 11144 bytes

SilentRunners:

http://www.wklejto.pl/15839

Jeśli jeszcze zostały jakieś ślady po wirusach bardzo proszę o pomoc w ich usunięciu. Zostawiłem również logi HijackThis i SilentRunners z przed uruchomienia Combofix’a. Mogę je przesłać jeśli będzie taka potrzeba :-D. Z góry dziękuję za wasze odpowiedzi~!

Fix w HijackThis.

Resztę pozostawiam specjalistom.

Przeskanuj system programem Malwarebytes, log wrzuć na WKLEJTO lub WKLEJ.ORG następnie link wklej na forum.

Pobierz ComboFix i przeskanuj system

Na czas pobierania i skanowania proszę wyłączyć wszelkie zapory i antyvirusy

Loga wklejasz na WKLEJ TO lub WKLEJ a w poście daj linka

Wpis usunięty. Przy skanowaniu programem Malwarebytes znalazło 8 szkodników. Wszystkie udało się usunąć :smiley:

Log:

http://www.wklejto.pl/15858

A oto log Z ComboFixa przy wylączonym firawallu i antywirze:

http://www.wklejto.pl/15859

Program powiadomił mnie o aktualizacji, jednak nie zdołał jej ściągnąć. W internecie również nie znalazłem nowszej wersji niż używam (1.01 build 7.4).

Mam jeszcze jedno pytanie: jak BEZPIECZNIE pozbyć się wirusów w kwarantannie, które wyłapał Symantek? Chodzi tu o 3 Backdoor.Tidserv, jeden trojan i W32.SillyDC

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

c:\windows\tnsqsnzi.exe

c:\windows\system32\TDSSmtrd.dat


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ati4mpxx.sys]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ati6xbxx.sys]


Driver::

ati4mpxx

ati6xbxx

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

Zrobione.

Log:

http://wklej.org/id/20448/

Aktualizacja:

Ponownie przeskanowałem komputer. Malwarebytes znalazł i usunął 6 szkodników:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.30

Wersja bazy definicji: 1415

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3


2008-11-22 12:43:07

mbam-log-2008-11-22 (12-43-07).txt


Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:\|D:\|)

Przeskanowane obiekty: 188898

Upłynęło: 1 hour(s), 9 minute(s), 23 second(s)


Zainfekowane procesy w pamięci: 0

Zainfekowane moduły pamięci: 0

Zainfekowane klucze rejestru: 0

Zainfekowane wartości rejestru: 0

Zainfekowane pliki rejestru: 0

Zainfekowane foldery: 0

Zainfekowane pliki: 6


Zainfekowane procesy w pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane moduły pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane klucze rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane wartości rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane pliki rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane foldery:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane pliki:

C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\yayxusTj.dll.vir (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\System Volume Information\_restore{33B10511-D815-4ACD-AD50-F6434A3038BC}\RP3\A0000121.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\System Volume Information\_restore{33B10511-D815-4ACD-AD50-F6434A3038BC}\RP3\A0000090.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\System Volume Information\_restore{33B10511-D815-4ACD-AD50-F6434A3038BC}\RP3\A0000182.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\System Volume Information\_restore{33B10511-D815-4ACD-AD50-F6434A3038BC}\RP3\A0000180.exe (Trojan.Qhost) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\System Volume Information\_restore{33B10511-D815-4ACD-AD50-F6434A3038BC}\RP3\A0000181.exe (Trojan.TinyDownloader705) -> Quarantined and deleted successfully.

Symantec Antivirus nic więcej nie znalazł. Podaję jeszcze logi z HijackThis i SillentRunners po zrobieniu wszystkiego powyżej: hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:55:10, on 2008-11-22

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\SatSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\PasswordManagerFFAutoFill.exe

C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\SteganosHotKeyService.exe

C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\fredirstarter.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: Steganos Password Manager AutoFill - {1427A821-7B93-4F08-9A34-9FA03A3D93DB} - C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\PasswordManagerBHO.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSS2007 PasswordManagerFFAutoFill] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\PasswordManagerFFAutoFill.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSS2007 HotKeys] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\SteganosHotKeyService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSS2007 File Redirection Starter] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2007\fredirstarter.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\WINDOWS\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Vidalia] "C:\Program Files\Vidalia Bundle\Vidalia\vidalia.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [IPLA!] C:\Program Files\ipla\ipla.exe /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: BitComet Acceleration Patch.lnk = C:\Program Files\BitComet Acceleration Patch\BitComet Acceleration Patch.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe

O4 - Global Startup: Privoxy.lnk = C:\Program Files\Vidalia Bundle\Privoxy\privoxy.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {5AE58FCF-6F6A-49B2-B064-02492C66E3F4} (MUCatalogWebControl Class) - http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ClientControl/en/x86/MuCatalogWebControl.cab?1187476000171

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8D49738D-5319-42A6-A663-841E13AE2510}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Steganos AntiTheft (SatSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\\SatSrv.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


--

End of file - 11137 bytes

sillentrunners:

http://wklej.org/id/20498/

system narazie działa stabilnie, choć jeszcze dziś rano dostałem komunikat z antywira o usunięciu kolejnego wirusa. Jakie kolejne kroki?

Za dotychczasowe rady dziękuję :smiley:

Po 30 minutach nieobecności komputer zrestartował się, a po załączeniu wyświetlił taki komunikat:

beztytuuwl8.th.jpgthpix.gif

EDIT:

Znowu ciemnoniebieski ekran. System zachowuje się niestebilnie. POMOCY! !!

ComboFix:

http://wklej.org/id/20553/

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

Zrobione. Tylko Kaspersky nie chciał ruszyć. Dr.WEB nic nie znalazł. Jeśli ponownie doświadczę dziwnego ekranu przyjrzę mu się bliżej. Wynikiem jego działania jest restart komputera oraz informacja o poważnym błędzie wspomnianym powyżej. Oby to nie był tylko prezent po usuniętych wirusach :frowning:

BTW nikt nie potrafi rozszyfrować treści raportu? Wiedzielibyśmy co było przyczyną dark blue screena ![-o<

Udało mi się uchwycić wspomniany blue screen. Niestety jakość obrazu jest okropna (kamera z aparatu :frowning: ). Jednak wcześniej spotkałem się z tym ekranem. Było to jeden raz w ciągu dwóch lat, dziś widziałem go trzy razy…

snapshot20081123004319pe6.th.pngthpix.gif

To musi mieć związek z wirusem. Za pierwszym razem wczoraj gdy go zobaczyłem poprzedzała go czarna konsola na ułamek sekundy. Zaraz potem ten ekran :/.

Wszytko ładnie ale jak mamy odczytać błąd Stop?

Zobacz BlueScreen – wywoływanie i odczytywanie kodu błędu - http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … topic=15.0 i użyj Debugging Tools for Windows

oto 3 wpisy ze wczorajszego dnia:

http://wklej.org/id/20814/

http://wklej.org/id/20815/

http://wklej.org/id/20816/

ntoskrnl.exe no i klops jak taki błąd - To może być sterownik lub sprzęt :frowning:

Żadnego sterownika ani sprzętu nie instalowałem ostatnimi czasy.

Widząc ten ekran restartowałem komputer. Dobrze robiłem? Czy powinienem czekać aż skończy swoją pracę? Poza tym co wtedy komputer robi? Naprawia problem, czy go tylko raportuje? Jestem zielony w tym wszystkim. :oops:

Co radzicie abym zrobił? Co zrobić by blue screen się nie pokazywał? Może poddać się i oddać kompa do fachowca/zrobić format?

BTW Wydaje mi się, że BSOD dostaję zawsze używając przeglądarki internetowej. Być może wywala blue screena przez przepełnienie buforu (wydawało mi się, że internet tuż przed błędem się zacinał). 2 razy dostałem ten ekran przy próbie opublikowania powyższych zdjęć.

Czy nadal mam gdzieś wirusa?

Prosiłbym o odpowiedzi na pytania ![-o<

Potrzebujęmy numeru STOP co wyświetla się na ekranie np. stop: 0x000000ED to jest zawsze na dole ekranu ten błąd :slight_smile:

Nie zdążyłem wszystkiego zapisać. Dwa ostatnie cięgi są nieznane…

stop: 0x0000007E (c0000005 FD05E8b7 0xF83D0C? 0x???)

log:

http://wklej.org/id/21121/

Następnym razem cyknę fotkę

EDIT:

Przecież to jest w logu :x