Warning:Spyware detected on your computer


(Sareb) #1

Witam

Ostatnio w jakiś sposób podłapałem spyware i nie wiem jak się ich pozbyć na pulpicie mam komunikat na niebieskim tle Warning:Spyware detected on your computer itd.

Oto logi z ComboFix i HijackThis:

ComboFix 08-08-28.04 - Adam 2008-08-28 23:09:31.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.605 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Adam\Pulpit\ComboFix.exe

 * Created a new restore point


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\Documents and Settings\Adam\Dane aplikacji\rhcjhrj0e77t

C:\Documents and Settings\LocalService\Dane aplikacji\wsnpoem

C:\Documents and Settings\LocalService\Dane aplikacji\wsnpoem\audio.dll

C:\Documents and Settings\NetworkService\Dane aplikacji\wsnpoem

C:\Documents and Settings\NetworkService\Dane aplikacji\wsnpoem\audio.dll

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\UGDCPL_0001_N122M2012NetInstaller.exe

C:\WINDOWS\system32\9GTBHL.syz

C:\WINDOWS\system32\c5UQOR.syz

C:\WINDOWS\system32\E.tmp

C:\WINDOWS\system32\I0JnUt.syz

C:\WINDOWS\system32\phcnhrj0e77t.bmp

C:\WINDOWS\system32\RCVOyn.syz

C:\WINDOWS\system32\wsnpoem


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-07-28 to 2008-08-28 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-08-28 22:55 . 2008-08-28 22:55

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 23:45:23, on 2008-08-28 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM..\Run: [UVS11 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 11\uvPL.exe O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" O4 - HKLM..\Run: [OPSE reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\EregEng\Ereg.exe" -r "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\EregEng\ereg.ini" O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU..\Run: [Creative WebCam Tray] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: SpeedFan.lnk = C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\AMVConverter\grab.html O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\MediaManager\grab.html O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{A08F39D8-D29C-4911-A80C-27C1700C22F0}: NameServer = 89.174.87.3,89.174.87.2 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe -- End of file - 6386 bytes

Proszę o pomoc już skanowałem wiele razy i nic :frowning:


(Neon1992) #2

Log z HijackThis - czysty.

Wejdź w Start -> uruchom -> wpisz: msconfig -> zakładka: uruchamianie i odznacz:

  1. [nwiz] nwiz.exe /install

  2. [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

Zastosuj -> uruchom komputer ponownie.

Po uruchomieniu pojawi się okienko zaznacz w nim kwadracik i OK.


(Sareb) #3

Dziękuje zrobiłem tak jak napisałes i pomogło odzyskałem dodatkowe opcje w Własciowosciach pulpitu oraz zniknął błąd który widniał na niebieskim tle.Wirusy nie wyskakują antywirus mi nie wykrywa innych zmian typu wolny komputer jak narazie nie dostrzegam.

Jeszcze raz dziekuję :smiley:


(Gutek) #4

Wykonaj skan Dr. Web CureIt i pokaż raport

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052