Warning! Spyware detected

(Michal Woc) #1

Problem juz opisywany na forum. Niebieskie tlo z napisem Warning!Spyware detected on your computer…

log z hijacka:

http://wklej.org/id/47b127d9f7

Proszę o pomoc

(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\lphc1w7j0ecbv.exe

C:\WINDOWS\system32\pphc1w7j0ecbv.exe

C:\WINDOWS\system32\geBULCUO.dll

C:\WINDOWS\system32\khfCspOe.dll

C:\WINDOWS\system32\mrbrtcgd.dll


Folder::

C:\Program Files\rhc5w7j0ecbv

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://www.wklej.org a w poście dajesz tylko link

(Michal Woc) #3

http://www.wklej.org/id/0393a6cbf1

(huber2t) #4

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\phc1w7j0ecbv.bmp 

C:\WINDOWS\system32\blphc1w7j0ecbv.scr 

C:\d1.exe 

C:\1018613233

C:\WINDOWS\system32\gnwtae32.dll


Folder::

C:\Documents and Settings\Toyek\Dane aplikacji\rhc5w7j0ecbv

C:\Documents and Settings\LocalService\Dane aplikacji\rhc5w7j0ecbv


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{0DE68A8A-8158-4bde-8F5F-849F00AF31FB}] 

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{eada1eaf-22c3-d5af-e6df-f66433041251}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"lphc1w7j0ecbv"=-

"SMrhc5w7j0ecbv"=-

"3cb6cd5e"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\khfcspoe]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://www.wklej.org a w poście dajesz tylko link