Wcięcie


(Airborn) #1

Selektor jest w tym wypadku nazwą jakiejś grupy (klasy) tekstu objętego danym stylem, umieszczasz go w sekcji HEAD w części dotyczącej styli, bądź w osobnym pliku sytles.css poprawnie powinno to wyglądać np. w ten sposób

następnie w sekcji BODY

tekst który ma mieć wcięcie
[/code] zwróć uwae, że raz jest kropka raz jej nie ma oczywiście możesz też zastosować
[code]

wówczas wcięcie będzie zastosowane do każdego P, czyli do każdego paragrafu, można oczywiśćie zastosować też więcej styli dla danego selektora (klasy) ale o tym szerzej już przeeczytasz w jakimś tutorialu CSS