Wiadomości o wirusach + log


(BOLO1990) #1

prosze sprawdzic loga poniewaz caly czas wyskakuja mi wiadomosci o wirusach i critical system error jesli na niego klikne to wyswietla sie strona na ktorej moge sciagnac jakies antywirusy itp :confused: nie wiem co z tym zrobic

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:44:03, on 2006-10-01

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\internal.exe

C:\Program Files\VideosCodec\isamonitor.exe

C:\Program Files\VideosCodec\pmsngr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\VideosCodec\pmmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\VideosCodec\isamini.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\BOLO\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {202a961f-23ae-42b1-9505-ffe3c818d717} - C:\Program Files\VideosCodec\isaddon.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Protection Bar - {479fd0cf-5be9-4c63-8cda-b6d371c67bd5} - C:\Program Files\VideosCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanTalk] D:\BOLO\Nowy folder\LanTalk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft explorer Update] internal.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft explorer Update] internal.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Microsoft explorer Update] internal.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft explorer Update] internal.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Microsoft explorer Update] internal.exe

O4 - Startup: SexySaver.lnk = ?

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CA0CC7EE-1AD7-486A-A99E-DAFB733A1EF1}: NameServer = 213.77.75.2,213.77.75.100

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll

O21 - SSODL: hydrodictyon - {b166be07-30a4-4d38-b781-44528a630706} - C:\WINDOWS\System32\gqagksr.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

(Myszonus) #2

Startujesz do trybu awaryjnego i wyłączasz przywracanie systemu.

Użyj programu Killbox. Uruchamiasz zaznaczasz Delete on reboot, w polu full path of file wklej ścieżkę :

C:\WINDOWS\System32\gqagksr.dll

C:\WINDOWS\System32\internal.exe

Klikasz X i reset kompa.

Wpisy skasuj Hijackiem.


(Bbieniol) #3

Myszak -> pominąłeś najważniejszą rzecz :?

Użyj narzędzia --> SmitFraudFix

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + raport ze SmitFraudFix :slight_smile:


(BOLO1990) #4

no wiec :

hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:13:19, on 2006-10-01

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\BOLO\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanTalk] D:\BOLO\Nowy folder\LanTalk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CA0CC7EE-1AD7-486A-A99E-DAFB733A1EF1}: NameServer = 213.77.75.2,213.77.75.100

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

SilentRunners:

"Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

"isamonitor.exe" = "C:\Program Files\VideosCodec\isamonitor.exe" [null data]

"pmsngr.exe" = "C:\Program Files\VideosCodec\pmsngr.exe" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"(Default)" = (empty string)

"ATICCC" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime" [null data]

"HTpatch" = "C:\WINDOWS\htpatch.exe" [null data]

"SiSUSBRG" = "C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe" ["Silicon Integrated Systems Corp."]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"kav" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]

"LanTalk" = "D:\BOLO\Nowy folder\LanTalk.exe" [file not found]

"LANChatPro" = "C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q" ["Official homepage: http://www.republika.pl/lanchat"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string]

"{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Ochrona WWW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ochrona WWW"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

INFECTION WARNING! klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\System32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Idylla.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]

SmitFraudFix:

SmitFraudFix v2.104


Scan done at 21:41:47,31, 2006-10-01

Run from C:\Documents and Settings\BOLO\Pulpit\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in normal mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\BOLO»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\BOLO\Application Data»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\BOLO\Ulubione»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files 


C:\Program Files\VideosCodec\ FOUND !

C:\Program Files\VirusBurster\ FOUND !


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Moja bieľĄca strona g˘wna"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{b166be07-30a4-4d38-b781-44528a630706}"="hydrodictyon"
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/code]

(Bbieniol) #5

Użyj SmitFraudFix z opcji 2 i w trybie awaryjnym :slight_smile:

I raz jeszcze logi :slight_smile:


(BOLO1990) #6

hijack

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:23:52, on 2006-10-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\BOLO\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanTalk] D:\BOLO\Nowy folder\LanTalk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CA0CC7EE-1AD7-486A-A99E-DAFB733A1EF1}: NameServer = 213.77.75.2,213.77.75.100

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

smitfraud

SmitFraudFix v2.104


Scan done at 6:57:33,23, 2006-10-02

Run from C:\Documents and Settings\BOLO\Pulpit\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{b166be07-30a4-4d38-b781-44528a630706}"="hydrodictyon"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files


C:\Program Files\VideosCodec\ Deleted

C:\Program Files\VirusBurster\ Deleted


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/code]


[b]

silent[/b]

[code]“Silent Runners.vbs”, revision 48, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}” Startup items buried in registry: --------------------------------- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++} “isamonitor.exe” = “C:\Program Files\VideosCodec\isamonitor.exe” [file not found] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} “ATIPTA” = “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” [“ATI Technologies, Inc.”] “(Default)” = (empty string) “ATICCC” = ““C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe” runtime” [null data] “HTpatch” = “C:\WINDOWS\htpatch.exe” [null data] “SiSUSBRG” = “C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe” [“Silicon Integrated Systems Corp.”] “Cmaudio” = “RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd” [MS] “kav” = ““C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe”” [“Kaspersky Lab”] “LanTalk” = “D:\BOLO\Nowy folder\LanTalk.exe” [file not found] “LANChatPro” = “C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q” [“Official homepage: http://www.republika.pl/lanchat”] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {202a961f-23ae-42b1-9505-ffe3c818d717}(Default) = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\VideosCodec\isaddon.dll” [file not found] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ “{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania” -> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania” \InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found] “{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu” -> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext” \InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”] “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] “{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}” = “Catalyst Context Menu extension” -> {HKLM…CLSID} = “SimpleShlExt Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll” [empty string] “{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}” = “Ochrona WWW” -> {HKLM…CLSID} = “Ochrona WWW” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll” [“Kaspersky Lab”] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”] INFECTION WARNING! klogon\DLLName = “C:\WINDOWS\System32\klogon.dll” [“Kaspersky Lab”] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ Kaspersky Anti-Virus(Default) = “{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}” -> {HKLM…CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\shellex.dll” [“Kaspersky Lab”] WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ Kaspersky Anti-Virus(Default) = “{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}” -> {HKLM…CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\shellex.dll” [“Kaspersky Lab”] WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop is disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Enabled Screen Saver: --------------------- HKCU\Control Panel\Desktop\ “SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\logon.scr” [MS] Startup items in “BOLO” & “All Users” startup folders: ------------------------------------------------------ C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart “ATI CATALYST System Tray” -> shortcut to: “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe SystemTray” [null data] “Kaspersky Anti-Hacker” -> shortcut to: “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe /silence” [“Kaspersky Lab”] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS] 000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS] 000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Explorer Bars Dormant Explorer Bars in “View, Explorer Bar” menu HKLM\Software\Classes\CLSID{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}(Default) = “Ochrona WWW” Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar] InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll” [“Kaspersky Lab”] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\ “ButtonText” = “Ochrona WWW” All Non-Disabled Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): --------------------------------------------------------------------------- ASP.NET State Service, aspnet_state, “C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe” [MS] Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”] ATI Smart, ATI Smart, “C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe” [empty string] Karta wydajności WMI, WmiApSrv, “C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe” [MS] Kaspersky Anti-Virus 6.0, AVP, “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe -r” [“Kaspersky Lab”] PC Tools Spyware Doctor, SDhelper, “C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe” [“PC Tools Research Pty Ltd”] Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych, dmadmin, “C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com” [“Microsoft Corp., Veritas Software”] ---------- + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives took 16 seconds. + The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars took 11 seconds. ---------- (total run time: 116 seconds)


(Bbieniol) #7

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Nowy log z Silenta :slight_smile:


(BOLO1990) #8

log :slight_smile:

"Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"(Default)" = (empty string)

"ATICCC" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime" [null data]

"HTpatch" = "C:\WINDOWS\htpatch.exe" [null data]

"SiSUSBRG" = "C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe" ["Silicon Integrated Systems Corp."]

"kav" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]

"LanTalk" = "D:\BOLO\Nowy folder\LanTalk.exe" [file not found]

"LANChatPro" = "C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q" ["Official homepage: http://www.republika.pl/lanchat"]

"DAEMON Tools" = ""C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string]

"{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Ochrona WWW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ochrona WWW"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

INFECTION WARNING! klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\System32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Idylla.bmp"Startup items in "BOLO" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"ATI CATALYST System Tray" -> shortcut to: "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe SystemTray" [null data]

"Kaspersky Anti-Hacker" -> shortcut to: "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe /silence" ["Kaspersky Lab"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}\(Default) = "Ochrona WWW"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\

"ButtonText" = "Ochrona WWW"

(Bbieniol) #9

Log jest urwany, ale czysty :slight_smile:


(BOLO1990) #10

dobra dzieki naprawde mi pomogliscie zwlaszcza Ty Bieniol dzieki wielkie :slight_smile: narazie jest spokoj :stuck_out_tongue: jak cos to sie zglosze :slight_smile: