Widok stron w OpenOffice


(Nauka Polski) #1

Jak zrobić, żeby plik tekstowy z Open Office "przewrócić" na bok. Tzn. żeby widzieć stronę szerszą u góry.


(Henio Mazurek) #2

Chodzi o orientację poziomą?

Format => Strona => zakładka Strona => zmieniasz na orientację poziomą.