Widows ma 8,68 gb daje lo hijack


(Apdjs) #1

witam moj windows ma 8,68 gb prosze o pomoc bo juz nie moge nic zgrać na dysk

daje log z hijack

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:26, on 2008-01-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

O2 - BHO: BitComet Helper - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - E:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Windows Update] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [msconfig] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [icq lite] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [update Checker] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [AntiVir] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Generic Host Process] C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKLM..\Policies\Explorer\Run: [Generic Host Process] C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe

O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\HDDlifePro.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - E:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O18 - Protocol: hddlife - {BD758015-47D9-477A-8873-4B688A2BC0E2} - "C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hlAPP.dll" (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: HDDlife HDD Access service - BinarySense, Inc. - C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

--

End of file - 5380 bytes


(Gutek) #2

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Update] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msconfig] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [icq lite] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Update Checker] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [AntiVir] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [] C:\WINDOWS\scvhost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Generic Host Process] C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Generic Host Process] C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe

wpisy usuń HJT

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Daj log z ComboFix

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580


(Apdjs) #3

http://wklej.org/id/356efb2693

log z COMBO


(Apdjs) #4

http://www.wklej.org/id/ec03f6b668

log sd fix


(Gutek) #5

Nie pisz posta pod postem!

Wklej do Notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\drivers\Djo04.sys

C:\WINDOWS\Eim15.sys 

C:\WINDOWS\system32\drivers\Eim15.sys


Driver::

Djo04

Eim15


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Djo04.sys]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo

Przeskanuj jeszcze raz plik user32.dll na http://virusscan.jotti.org/