Wielka prośba o sprawdzenie loga


(Bartlomiejgrabowski) #1

Ponieważ jestem zielony w tym temacie więc bardzo prosze o pomoc i sprawdzenie loga

Dzieki :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:27:25, on 2005-03-09

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\Opera75\Opera.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Olusia&Bartus\Pulpit\STAŻ\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = grabowski

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O1 - Hosts: http://213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: (no name) - {BBD21E5A-A280-4E88-A7EC-DCDEDEDA9807} - C:\WINDOWS\System32\oihe.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [OfficeGuard RegChecker] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\ogrc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVPCC] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /wait

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinPatrol] "C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe"

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O18 - Filter: text/html - {AB8B4406-8BF4-4D3F-9AAA-A5E20E72ADD8} - C:\WINDOWS\System32\oihe.dll

O18 - Filter: text/plain - {AB8B4406-8BF4-4D3F-9AAA-A5E20E72ADD8} - C:\WINDOWS\System32\oihe.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /service (file missing)

O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /service (file missing)


(Musg) #2

wylacz przywracanie systemu i usun

O2 - BHO: (no name) - {BBD21E5A-A280-4E88-A7EC-DCDEDEDA9807} - C:\WINDOWS\System32\oihe.dll (file missing)

O1 - Hosts: http://213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

scan tymi programami

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

i dajesz raz jeszcze log


(Kuz5) #3

Usuń jeszcze to:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

winamp

NeroCheck


(Bartlomiejgrabowski) #4

zrobiłem jak mówiliście

i tak:

 1. większośc scanerów nic nie znajduje ale:

Shreder znalazł:

CWS.Msconfig

 CWS.HiddenDll

BitDefender:

C:\instalki\007ssinstall.exe=>(Instyler o)=>(Instyler Module 6)

Infected with: Backdoor.KeyHookPeep.A

C:\instalki\007ssinstall.exe=>(Instyler o)=>(Instyler Module 6)

Disinfection failed

C:\instalki\007ssinstall.exe=>(Instyler o)=>(Instyler Module 6)

Deleted

C:\instalki\007ssinstall.exe=>(Instyler o)

Update failed

A Webroot:

Spyware Found on Your Computer

Trojans (See list)

(Close list)

Trojan-Downloader-Chup

1

System Monitors

0

Adware (See list)

(Close list)

CWS-AboutBlank

EffectiveBrands Toolbar

2

Adware Cookies (See list)

(Close list)

QuestionMarket Cookie

Tradedoubler Cookie
 1. Teraz mój log wygląda tak:

  Logfile of HijackThis v1.99.1

  Scan saved at 23:13:09, on 2005-03-09

  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\logonui.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  C:\WINDOWS\explorer.exe

  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\Documents and Settings\Olusia&Bartus\Pulpit\STAŻ\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = grabowski

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

  F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

  O3 - Toolbar: (no name) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - (no file)

  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

  O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

  O4 - HKLM..\Run: [OfficeGuard RegChecker] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\ogrc.exe"

  O4 - HKLM..\Run: [AVPCC] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /wait

  O4 - HKLM..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

  O4 - HKLM..\Run: [WinPatrol] "C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe"

  O4 - HKLM..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

  O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

  O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

  O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

  O4 - HKCU..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

  O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = ?

  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab

  O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

  O18 - Filter: text/plain - {AB8B4406-8BF4-4D3F-9AAA-A5E20E72ADD8} - C:\WINDOWS\System32\oihe.dll

  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

  O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /service (file missing)

  O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /service (file missing)

 2. NIe wiem czy to ma znaczenie , ale od pewnego czasu (ok pol roku) nie mogę wykonać update windowsa (wyskakuj ze jest jakis bład)

4 kiedy mam ponownie włączyć przywracanie systemu?

 1. Mam jeden taki plik na komputerze którego nie mogę otworzyć ani usunąć (niby to jest film) wyskakuje ze jest uzywany przez inną osobę lub program, jak sie go pozbyc?

Dzięki za pomoc


(Maniooo666) #5

Witam,

to też usuń:

Plik pogrubiony ręcznie, jeśli inaczej nie pójdzie.

Aha, i co to jest?

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

Coś jakby od Bit Defendera, także na razie zostaw, koledzy się wypowiedzą.


(adpawl) #6

Możesz wywalić... to niby wpis skanera online...

...w razie potrzeby zostaną doinstalowane z www.


 1. Doinstaluj SP2

 2. Przywracanie możesz włączyć jak bedziesz miał czysty system

 3. Poczytaj: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=10662


(Bartlomiejgrabowski) #7

Po wszystkich proponowanych zabiegach mój log wygląda tak:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:42:44, on 2005-03-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Opera75\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Olusia&Bartus\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = grabowski

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [OfficeGuard RegChecker] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\ogrc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVPCC] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /wait

O4 - HKLM..\Run: [WinPatrol] "C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe"

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /service (file missing)

O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /service (file missing)

Czy juz wszystko ok?

dzięki


(boczi) #8
 • Zainstaluj jeszcze SP2

Usuń jeszcze:

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

  	O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  	O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

  	O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

  	O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Jeśli nie używasz Messengera, usuń go programem XP Anti Spy.


(Bartlomiejgrabowski) #9

A więc tak:

Messengera usunąłem

Log wygląda tak:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:30:53, on 2005-03-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\logonui.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~2\OffGuard.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OUTLOOK.EXE

C:\Documents and Settings\Olusia&Bartus\Pulpit\scanning\windows update\WindowsXP-KB835935-SP2-PLK.exe

d:\50e74f390f88d6043a\i386\update\update.exe

C:\Program Files\Opera75\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Olusia&Bartus\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = grabowski

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [OfficeGuard RegChecker] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\ogrc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVPCC] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /wait

O4 - HKLM..\Run: [WinPatrol] "C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe"

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /service (file missing)

O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /service (file missing)

Ale jest duży problem z zainstalowaniem service pack 2

Otóż ściągnąłem sobie instalatora (całe 260 MB) ale przy próbie instalacji juz po ok minucie pojawia się informacja:

"Nie można zainstalować Windows XP Service Pack 2.

Klucz produktu uzywany do instalacji systemu Microsoft Windows może być nieprawidłowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przyczyny otrzymania teego komunikatu o błędzie i kroków, które należy podjąć, aby rowiązać ten problem, odwiedź witrynę http://www.howtotell.com"

I co mam z tym fantem zrobić ?

Dzięki za wszelki informacje


(boczi) #10

Jedyne, co Ci mogę doradzić to zakup legalnej wersji Windows. :?

Log już czysty...


(lazikar) #11

Odwiedz tą stronę a przekonasz się czy masz legalnego Windowsa. Ja oczywiście zakładam że tak jest. :?