Wieszanie się systemu, proszę o sprawdzenie loga hijackthis


(Adrian Jurewicz) #1

Witam serdecznie. Dzisiaj pojaiwił się problem z systemem. Po włączeniu kompa po jakimś czasie nagle wiesza się system.

Prawdopodobnie przyczyna tkwi we wtyczce przekażnika myszki która jest podłączona poprzez USB, jednak bardzo prosze o sprawdzenie loga hijackthis bo może jakaś niespodzianka siedzi w systemie.

konfiguracja:

1,73 giga procesor

100giga dysk

1024 ddr2

grafika ati x700xl

system home edition z nakładką vista transformation pack

Pozdrawiam wszystkich forumowiczów :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:11:21, on 2007-06-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\bmwebcfg.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

D:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

D:\program files\synaptics\syntp\syntpenh.exe

D:\program files\launch manager\launchap.exe

D:\program files\launch manager\osd.exe

D:\program files\launch manager\hotkeyapp.exe

D:\program files\launch manager\wbutton.exe

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe

C:\Program Files\ManageDesk Lite\ManageDesk Lite.exe

C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe

D:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

D:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearchIndexer.exe

C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe

D:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearchFilter.exe

D:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearchFilter.exe

D:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearchFilter.exe

C:\Program Files\ERA\blue connect compressor\bmoc.exe

C:\Program Files\ERA\blue connect compressor\bmctl.exe

C:\Program Files\ERA\blue connect compressor\bmop.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\JetAudio\JetAudio.exe

C:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: dsWebAllowBHO Class - {2F85D76C-0569-466F-A488-493E6BD0E955} - D:\Program Files\Windows Desktop Search\dsWebAllow.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] D:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] d:\program files\synaptics\syntp\syntpenh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] d:\program files\launch manager\ctrlvol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] d:\program files\launch manager\launchap.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] d:\program files\launch manager\osd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] d:\program files\launch manager\hotkeyapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] d:\program files\launch manager\wbutton.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe" -quiet

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKCU\..\Run: [ManageDesk Lite] C:\Program Files\ManageDesk Lite\ManageDesk Lite.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SSS7] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe" -boot

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = D:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &WordWeb... - res://D:\WINDOWS\wweb32.dll/lookup.html

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - D:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - D:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - D:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - D:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'bmnet.dll' missing

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F9D3CF89-46B2-49C1-8909-4CD5BC960EBE}: NameServer = 213.158.194.1 213.158.193.38

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: IntelWireless - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bytemobile Web Configurator (bmwebcfg) - Bytemobile, Inc. - D:\WINDOWS\system32\bmwebcfg.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - D:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\bin\btwdins.exe

O23 - Service: DiamondCS ProcessGuard Service v3.410 (DCSPGSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\ProcessGuard\dcsuserprot.exe (file missing)

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:\Program Files\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" -service (file missing)

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - D:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

(Gutek) #2

Nie ten dział - przenoszę

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580