Wifi czasem działa, czasem nie


(Monika Misiak11) #1

Witam.

Z góry mówię, że słaba ze mnie informatyczka i rozumiem tylko język "łopatologiczny". Mam laptopa (dość starego) z wifi i nigdy nie miałam z nim problemów, wszędzie się bez zarzutu wszystko łączyło. Aż do czasu.. Wynajmuję mieszkanie i dostałam od właścicielki hasło do internetu. Wszystkim moim współlokatorkom działa, a mnie nie... Z tym, że to wifi w moim laptopie w innych miejscach nadal mnie łączy, a w domu nie.. Właścicielka powiedziała coś, że nie mam sterowników, ale nie wiem o czym mówiła, bo sądząc po jej zachowaniu zna się na komputerach na podobnym poziomie do mojego.. Dodam jeszcze, że jak tam się coś pokilka to pokazuje, że jest połączenie tylko że nie rozpoznaje sieci.

Bardzo proszę o pomoc.

Chciałabym żeby mój dom był miejscem do którego będę chętnie wracała:)


(Conclusion) #2

Napisz jaki to laptop- sprawdzę na stronie producenta :smiley:


(roobal) #3

Skoro laptop łączy się z innymi sieciami, to nie może to być problem ze sterownikami. Uruchom wiersz poleceń i podaj mi wyniki poniższych poleceń :arrow: kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

netsh wlan show drivers

netsh wlan show profile

netsh wlan show networks

ipconfig /all

route print

netsh interface ip show config

tracert dobreprogramy.pl

Proszę podać wyniki wszystkich poleceń.

Właścicielki spytaj się, czy ona w ogóle zarządza tą siecią, bo może być tak, że robi to ktoś za nią, np. ja tak zarządzam zdalnie kuzynki routerem i zezwalam na podłączenie się do sieci, więc samo to, że poda komuś hasło, nie znaczy, że ten ktoś podłączy się do sieci, dopiera ja muszę tę osobę dopuścić do niej. Spytaj się również czy nie filtruje ona adresów MAC, jeśli ktoś inny zarządza tą sieci, to może nawet o tym nie wiedzieć, tak samo jak może nie wiedzieć o innych sposobach na blokowanie dostępu do sieci.


(Monika Misiak11) #4

Nazwa laptopa: Fujitsu siemens Amilo Pro V3515

a teraz wyniki:

Te wyniki wysyłam teraz ze swojego kompureta czyli z miejsca w którym on sie z wifi łaczy. Jak tylko trzeba to też wkleje wyniki tych operacji w cmd z domu.

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\USER>netsh wlan show drivers


Nazwa interfejsu: Połączenie sieci bezprzewodowej


  Sterownik : Karta Atheros AR5005G Wireless Network Adapter

  Producent : Atheros Communications Inc.

  Dostawca : Microsoft

  Data : 2006-08-01

  Wersja : 7.0.0.121

  Plik INF : C:\Windows\INF\netathr.inf

  Pliki : razem 1

                C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys

  Typ : Macierzysty sterownik Wi-Fi

  Obsługiwane typy radia : 802.11b 802.11g

  Obsługa trybu FIPS 140-2 : tak

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie infrastruktury:

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP-40bit

                Udostępnione WEP-40bit

                Otwarte WEP (104 bity)

                Udostępnione WEP (104 bity)

                Otwarte WEP

                Udostępnione WEP

                WPA-Enterprise TKIP

                WPA-Personal TKIP

                WPA2-Enterprise TKIP

                WPA2-Personal TKIP

                WPA-Enterprise CCMP

                WPA-Personal CCMP

                WPA2-Enterprise CCMP

                WPA2-Personal CCMP

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie ad hoc:

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP-40bit

                Otwarte WEP (104 bity)

                Otwarte WEP

                WPA2-Personal CCMPC:\Users\USER>wlan show profile

Nazwa 'wlan' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne,

program wykonywalny lub plik wsadowy.


C:\Users\USER>netsh wlan show networks


Nazwa interfejsu : Połączenie sieci bezprzewodowej

Liczba aktualnie widocznych sieci wynosi 2.


SSID 1 : JALOWCOWA_01

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfrowanie : WEP


SSID 2 : w_13

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfrowanie : WEPC:\Users\USER>ipconfig/all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : USER-PC

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Atheros AR5005G Wireless Network Ad

apter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-C0-A8-E4-C6-CD

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c5c9:9367:40f9:4150%11(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.19(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 184598696

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-16-39-79-A5-00-14-0B-30-B0-11


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Fast Ethernet zgodna z VIA Rhine II


  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-14-0B-30-85-05

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne*:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{A266E43D-F4DC-486F-8BC6-741EBA687

570}

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 2:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:300a:3737:3f57:feec(Pref

erowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::300a:3737:3f57:feec%12(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 6:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{5D434345-DACA-44D4-9442-E2911AD8A

AC1}

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Users\USER>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 11 ...00 c0 a8 e4 c6 cd ...... Karta Atheros AR5005G Wireless Network Adapter

 10 ...00 14 0b 30 85 05 ...... Karta Fast Ethernet zgodna z VIA Rhine II

 1 ........................... Software Loopback Interface 1

 13 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{A266E43D-F4DC-486F-8BC6-741EBA687570}

 12 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{5D434345-DACA-44D4-9442-E2911AD8AAC1}

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.19 281

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.19 281

   192.168.1.19 255.255.255.255 On-link 192.168.1.19 281

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.19 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.19 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.19 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Adres sieciowy Maska sieci Adres bramy Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 Domyślne

===========================================================================


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 12 18 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 12 18 2001::/32 On-link

 12 266 2001:0:5ef5:79fb:300a:3737:3f57:feec/128

                  On-link

 11 281 fe80::/64 On-link

 12 266 fe80::/64 On-link

 12 266 fe80::300a:3737:3f57:feec/128

                  On-link

 11 281 fe80::c5c9:9367:40f9:4150/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 12 266 ff00::/8 On-link

 11 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Users\USER>netsh interface ip show config


Konfiguracja interfejsu Połączenie sieci bezprzewodowej

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 192.168.1.19

  Prefiks podsieci: 192.168.1.0/24 (maska 255.255.255.0

)

  Brama domyślna: 192.168.1.1

  Metryka bramy: 256

  Metryka interfejsu: 25

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: 192.168.1.1

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: Brak


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 30

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakC:\Users\USER>tracert dobreprogramy.pl


Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalną liczbą 30 przeskoków:


 1 4 ms 4 ms 5 ms 10.5.5.1

 2 7 ms 5 ms 4 ms 10.5.5.1

 3 5 ms 7 ms 6 ms tetra1.netpower.pl [87.204.40.1]

 4 1040 ms 1098 ms 1099 ms 213-17-154-193.ip.netia.com.pl [213.17.154.193]


 5 7 ms 7 ms 6 ms 87.204.225.37

 6 9 ms 13 ms 9 ms 87.204.225.118

 7 12 ms 10 ms 8 ms 87.204.225.110

 8 22 ms 22 ms 10 ms JawoH001RT11-JawoH001RT09.inetia.pl [83.238.250.

14]

 9 20 ms 18 ms 17 ms WarsC001RT06-WarsH002RT22.inetia.pl [83.238.251.

98]

 10 21 ms 21 ms 21 ms WarsH002RT22-WarsC001RT06.inetia.pl [83.238.251.

167]

 11 13 ms 14 ms 16 ms ae48-48.r5.poland-rs.thinx.atman.pl [212.91.0.15

]

 12 15 ms 15 ms 15 ms ae2-3986.r7.poland-r5-poland.atman.pl [194.153.1

34.250]

 13 15 ms 15 ms 15 ms do-atman-poland.xenium.pl [193.111.36.190]

 14 16 ms 19 ms 16 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]


Śledzenie zakończone.


C:\Users\USER>

(roobal) #5

Oczywiście, że trzeba, chodziło mi oczywiście tylko o wyniki z sieci, w której nie ma łączności z internetem. Możliwe, że tu jest winowajca

Jest to trasa przypisana na stałe i możliwe, że masz dwie trasy domyślne co może powodować problem, dlatego na usuniemy tę trasę. Zanim podłączysz się do sieci w domu (do sieci, w której jest problem) wykonaj poniższe polecenie (trzeba je wykonać z cmd uruchomionym jako administrator).

Podłącz się do sieci w domu i wykonaj kolejno poniższe polecenia,

ipconfig /release

ipconfig /renew

gdyby dalej coś nie działało, na wszelki wypadek uruchom ponownie komputer i sprawdź czy problem nadal występuje. Gdyby problem nadal występował, podaj mi jeszcze raz wyniki poleceń, o które prosiłem w poprzednim poście.


(Conclusion) #6

Sterowniki do Twego laptopa znajdziesz tutaj- http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Fuji ... =1803&l=en

Co do przyczyny , myślę ze roobal wie co pisze i ma widzę na ten temat ,wiec warto skorzystać z Jego rad.


(Monika Misiak11) #7

Po wpisaniu otrzymuję taką odpowiedź

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright © 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Windows\system32>ipconfig /release

Konfiguracja IP systemu Windows

Nie można przeprowadzić żadnej operacji na karcie Połączenie lokalne, ponieważ n

ośnik/kabel

tej karty jest odłączony.

C:\Windows\system32>


(roobal) #8

Dostajesz taki komunikat, ponieważ adres IP na karcie sieci bezprzewodowej masz przypisany ręcznie, tak ma być? Wcześniej na to nie zwróciłem uwagi. Jeśli adres masz pobierać automatycznie, użyj poniższych poleceń.

netsh interface ip set address name="Połączenie sieci bezprzewodowej" source=dhcp

netsh interface ip set dns name="Połączenie sieci bezprzewodowej" source=dhcp

ipconfig /renew

(Monika Misiak11) #9

Zrobiłam tamto z adresem, żeby był przypisywany automatycznie, chyba działa...

A gdy otwieram jako Admin i robie renew i release to otrzymuję:

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.C:\Windows\system32>ipconfig /release


Konfiguracja IP systemu Windows


Nie można przeprowadzić żadnej operacji na karcie Połączenie lokalne, ponieważ n

ośnik/kabel

tej karty jest odłączony.


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c5c9:9367:40f9:4150%11

  Brama domyślna. . . . . . . . . . :


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne*:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 6:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


C:\Windows\system32>ipconfig /renew


Konfiguracja IP systemu Windows


Nie można przeprowadzić żadnej operacji na karcie Połączenie lokalne, ponieważ n

ośnik/kabel

tej karty jest odłączony.


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c5c9:9367:40f9:4150%11

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne*:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 6:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


C:\Windows\system32>

a to tamte wszystkie informacje z tego "chorego" komputera o które wcześniej prosiłeś (jakby co to połączenie, które nie działa ma nazwę 'Cmentarna'):

C:\Users\USER>netsh wlan show profile


Profile w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:


Profile zasad grupy (tylko do odczytu)

--------------------------------------Profile użytkownika

-------------------

  Profil wszystkich użytkowników : NETGEAR

  Profil wszystkich użytkowników : Cmentarna

  Profil wszystkich użytkowników : Karramba

  Profil wszystkich użytkowników : TP-LINK

  Profil wszystkich użytkowników : w_13

  Profil wszystkich użytkowników : ram-serwis testC:\Users\USER>netsh wlan show networks


Nazwa interfejsu : Połączenie sieci bezprzewodowej

Liczba aktualnie widocznych sieci wynosi 4.


SSID 1 : NETIASPOT-6C1570

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 2 : linksys

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 3 : Cmentarna

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 4 : TP-LINK_97DEF4

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfrowanie : WEPC:\Users\USER>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : USER-PC

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Atheros AR5005G Wireless Network A

apter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-C0-A8-E4-C6-CD

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c5c9:9367:40f9:4150%11(Preferowane


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 29 grudnia 2012 21:43:59

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 30 grudnia 2012 21:43:59

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 184598696

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-16-39-79-A5-00-14-0B-30-B0-1


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

                    192.168.1.1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Fast Ethernet zgodna z VIA Rhine I


  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-14-0B-30-85-05

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne*:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{A266E43D-F4DC-486F-8BC6-741EBA68

570}

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 6:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Users\USER>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 11 ...00 c0 a8 e4 c6 cd ...... Karta Atheros AR5005G Wireless Network Adapter

 10 ...00 14 0b 30 85 05 ...... Karta Fast Ethernet zgodna z VIA Rhine II

 1 ........................... Software Loopback Interface 1

 13 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{A266E43D-F4DC-486F-8BC6-741EBA687570}

 12 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.15 25

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.15 281

   192.168.1.15 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 281

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.15 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 11 281 fe80::/64 On-link

 11 281 fe80::c5c9:9367:40f9:4150/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 11 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Users\USER>netsh interface ip show config


Konfiguracja interfejsu Połączenie sieci bezprzewodowej

  DHCP włączone: Tak

  Adres IP: 192.168.1.15

  Prefiks podsieci: 192.168.1.0/24 (maska 255.255.255.

)

  Brama domyślna: 192.168.1.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 25

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 192.168.1.1

                     192.168.1.1

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 30

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakC:\Users\USER>tracert dobreprogramy.pl

Nie można rozpoznać nazwy systemu docelowego dobreprogramy.pl.


C:\Users\USER>tracert http://www.dobreprogramy.pl

Nie można rozpoznać nazwy systemu docelowego http://www.dobreprogramy.pl.

-- Dodane 29.12.2012 (So) 22:10 -- Zrobiłam tamto z adresem, żeby był przypisywany automatycznie, chyba działa... A gdy otwieram jako Admin i robie renew i release to otrzymuję:

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.C:\Windows\system32>ipconfig /release


Konfiguracja IP systemu Windows


Nie można przeprowadzić żadnej operacji na karcie Połączenie lokalne, ponieważ n

ośnik/kabel

tej karty jest odłączony.


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c5c9:9367:40f9:4150%11

  Brama domyślna. . . . . . . . . . :


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne*:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 6:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


C:\Windows\system32>ipconfig /renew


Konfiguracja IP systemu Windows


Nie można przeprowadzić żadnej operacji na karcie Połączenie lokalne, ponieważ n

ośnik/kabel

tej karty jest odłączony.


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c5c9:9367:40f9:4150%11

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne*:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 6:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


C:\Windows\system32>

a to tamte wszystkie informacje z tego "chorego" komputera o które wcześniej prosiłeś (jakby co to połączenie, które nie działa ma nazwę 'Cmentarna'):

C:\Users\USER>netsh wlan show profile


Profile w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:


Profile zasad grupy (tylko do odczytu)

--------------------------------------Profile użytkownika

-------------------

  Profil wszystkich użytkowników : NETGEAR

  Profil wszystkich użytkowników : Cmentarna

  Profil wszystkich użytkowników : Karramba

  Profil wszystkich użytkowników : TP-LINK

  Profil wszystkich użytkowników : w_13

  Profil wszystkich użytkowników : ram-serwis testC:\Users\USER>netsh wlan show networks


Nazwa interfejsu : Połączenie sieci bezprzewodowej

Liczba aktualnie widocznych sieci wynosi 4.


SSID 1 : NETIASPOT-6C1570

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 2 : linksys

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 3 : Cmentarna

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 4 : TP-LINK_97DEF4

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfrowanie : WEPC:\Users\USER>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : USER-PC

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Atheros AR5005G Wireless Network A

apter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-C0-A8-E4-C6-CD

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c5c9:9367:40f9:4150%11(Preferowane


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 29 grudnia 2012 21:43:59

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 30 grudnia 2012 21:43:59

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 184598696

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-16-39-79-A5-00-14-0B-30-B0-1


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

                    192.168.1.1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Fast Ethernet zgodna z VIA Rhine I


  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-14-0B-30-85-05

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne*:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{A266E43D-F4DC-486F-8BC6-741EBA68

570}

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 6:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Users\USER>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 11 ...00 c0 a8 e4 c6 cd ...... Karta Atheros AR5005G Wireless Network Adapter

 10 ...00 14 0b 30 85 05 ...... Karta Fast Ethernet zgodna z VIA Rhine II

 1 ........................... Software Loopback Interface 1

 13 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{A266E43D-F4DC-486F-8BC6-741EBA687570}

 12 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.15 25

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.15 281

   192.168.1.15 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 281

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.15 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 11 281 fe80::/64 On-link

 11 281 fe80::c5c9:9367:40f9:4150/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 11 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Users\USER>netsh interface ip show config


Konfiguracja interfejsu Połączenie sieci bezprzewodowej

  DHCP włączone: Tak

  Adres IP: 192.168.1.15

  Prefiks podsieci: 192.168.1.0/24 (maska 255.255.255.

)

  Brama domyślna: 192.168.1.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 25

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 192.168.1.1

                     192.168.1.1

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 30

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakC:\Users\USER>tracert dobreprogramy.pl

Nie można rozpoznać nazwy systemu docelowego dobreprogramy.pl.


C:\Users\USER>tracert http://www.dobreprogramy.pl

Nie można rozpoznać nazwy systemu docelowego http://www.dobreprogramy.pl.

(roobal) #10

Wygląda na to, że może być problem z serwerm DNS, jako DNS masz adres bramy i może to nie funkcjonować właściwie. Uruchom wiersz poleceń i w pierwszej kolejności daj wynik polecenia.

nslookup dobreprogramy.pl

Po wykonaniu powyższego polecenia , podaj adresy DNS ręcznie/statycznie (serwery OpenDNS) przy użyciu poniższego polecenia.

netsh interface ip set dns name="Połączenie sieci bezprzewodowej" static 208.67.222.222

Wykonaj test ping,

ping dobreprogramy.pl

jeśli się powiedzie, to uruchom przeglądarkę i sprawdź czy strony się ładują.

PS przy wklejaniu logów/wyników nie zapominaj o umieszczaniu ich w tagu code, już drugi raz poprawiam twoje posty. To chyba żaden wysiłek wcisnąć przycisk Code nad polem edycji? Każdy następny post z długimi logami/wynikami nieopublikowany w tagu code, będzie przeze mnie usuwany bez żadnego już powiadomienia.


(Monika Misiak11) #11

Wykonałam polecenia.Oto i wyniki.

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\system32>nslookup dobreprogramy.pl

DNS request timed out.

  timeout was 2 seconds.

Server: UnKnown

Address: 192.168.1.1


DNS request timed out.

  timeout was 2 seconds.

DNS request timed out.

  timeout was 2 seconds.

DNS request timed out.

  timeout was 2 seconds.

DNS request timed out.

  timeout was 2 seconds.

*** Request to UnKnown timed-out


C:\Windows\system32>netsh interface ip set dns name="Połączenie sieci bezprzewod

owej" static 208.67.222.222C:\Windows\system32>ping dobreprogramy.pl

Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta dobreprogramy.pl. Sprawdź nazwę i

ponów próbę.


C:\Windows\system32>ping www.dobreprogramy.pl

Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.dobreprogramy.pl. Sprawdź nazw

ę i ponów próbę.


C:\Windows\system32>

ps: Przepraszam za te długie posty. Nie wpadłam na to, że się je samemu umieszcza w tych okienkach:) już będą dobre:)


(roobal) #12

No jest problem z DNSem, OpenDNS też nie rozwiązał problemu. Sprawdź czy możesz pingować oraz przeglądać strony po adresie IP, tj.

ping 173.194.35.183

Kliknij na ten adres :arrow: http://173.194.35.183 i napisz czy wyświetliła Ci się strona Google. Oczywiście na ten adres kliknij lub przepisz na komputerze, na którym występuje problem :wink:


(Monika Misiak11) #13

haha, ok;) w 'chorym' komputerze pingowanie wychodzi tak:

C:\Users\USER>ping 173.194.35.183


Badanie 173.194.35.183 z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 192.168.1.15: Host docelowy jest nieosiągalny.

Upłynął limit czasu żądania.

Odpowiedź z 192.168.1.15: Host docelowy jest nieosiągalny.

Upłynął limit czasu żądania.


Statystyka badania ping dla 173.194.35.183:

  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 2, Utracone = 2 (50% straty),


C:\Users\USER>

To szukanie stron po IP też nie działa.

W "centrum sieci i udostepniania" ciągle to jest sieć niezidentyfikowana. Jest napisane, że połączono, ale wiecznie trwa identyfikowanie.


(roobal) #14

Problemu z uwierzytelnianiem raczej nie ma, bo widać, że adres IP dostajesz. Problem leży widocznie w błędnej konfiguracji routera lub nałożone są blokady na routerze, np. adres IP, który dostajesz ma zablokowane połączenie z internetem, bo nawet po adresach IP nie można pingować, więc nawet jeśli jest jakiś problem z DNS, to problemem jest i tak brak wyjścia poza sieć lokalną. Zapytaj się właścicielki tej sieci czy ma jakieś blokady założone na tym routerze i czy ona nim administruje, bo jak pisałem wyżej, ona może być abonentem sieci, ale routerem zarządza ktoś inny.