WiFi Meter


(Gandhi) #1

Jak uruchomić program do mierzenia siły sygnału WiFi " WiFi Meter"?

Plik ma rozszerzenie *. widget


(Kpc21) #2

Jest to prawdopodobnie widżet do jakiegoś programu.

Wydaje mi się, że potrzebujesz tego:


(Gandhi) #3

Dzięki