Wifi-radar nie widzi karty sieciowej

Witam,

mam problem z wifi, mianowicie mam wbudowaną kartę wlan, którą Ubuntu widzi jako Atheros 802.11 i pokazuje, że działa ona poprawnie (“Ten sterownik jest włączony i w użyciu”), jednak nie mogę nijak połączyć się z Internetem przez wifi. Program wifi-radar pokazuje błąd:

No wifi-device found.

Plik /etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback

ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:54:40:9c:1a 

     inet addr:192.168.1.4 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

     inet6 addr: fe80::223:54ff:fe40:9c1a/64 Scope:Link

     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:2296 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:2658 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:1766719 (1.7 MB) TX bytes:0 (0.0 B)

     Memory:fbfc0000-fc000000 


lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:1995 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:1995 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:7434087 (7.4 MB) TX bytes:7434087 (7.4 MB)

iwconfig

lo no wireless extensions.


eth0 no wireless extensions.


pan0 no wireless extensions.

lspci

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller (rev 04)

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)

00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller (rev 04)

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 04)

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (rev 04)

00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 3 (rev 04)

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 04)

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 04)

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 04)

00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 04)

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 04)

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d4)

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 04)

00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) SATA Controller (rev 04)

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 04)

01:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)

03:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. L2 100 Mbit Ethernet Adapter (rev a0)

Ma ktoś pomysł, co z tym zrobić?

Wygląda na to, że jednak nie sterownik nie działa :slight_smile: Spróbuj załadować moduł:

modprobe madwifi //stary projekt


lub


modprobe ath5k //nowszy niż madwifi

Sprawdź jescze czy na pewno masz któryś z tych modułów:

lsmod

Gdyby nadal nie działało kieruj się wg tego http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t= … ght=ar242x

Pozdrawiam!

nie mam żadnego z tych modułów, lsmod pokazuje:

Module Size Used by

af_packet 25728 2 

i915 38144 2 

drm 86056 3 i915

ipv6 263972 15 

binfmt_misc 16904 1 

rfcomm 44432 0 

bridge 56980 0 

stp 10628 1 bridge

bnep 20480 2 

sco 18308 2 

l2cap 30464 6 rfcomm,bnep

bluetooth 61924 6 rfcomm,bnep,sco,l2cap

ppdev 15620 0 

cpufreq_ondemand 14988 0 

cpufreq_conservative 14600 0 

cpufreq_powersave 9856 0 

cpufreq_stats 13188 0 

freq_table 12672 2 cpufreq_ondemand,cpufreq_stats

cpufreq_userspace 11396 0 

wmi 14504 0 

container 11520 0 

sbs 19464 0 

sbshc 13440 1 sbs

pci_slot 12552 0 

iptable_filter 10752 0 

ip_tables 19600 1 iptable_filter

x_tables 22916 1 ip_tables

parport_pc 39204 0 

lp 17156 0 

parport 42604 3 ppdev,parport_pc,lp

evdev 17696 10 

uvcvideo 62728 0 

compat_ioctl32 9344 1 uvcvideo

videodev 41344 1 uvcvideo

v4l1_compat 22404 2 uvcvideo,videodev

psmouse 45200 0 

serio_raw 13444 0 

video 25104 0 

output 11008 1 video

battery 18436 0 

ac 12292 0 

pcspkr 10624 0 

snd_hda_intel 381488 2 

snd_pcm_oss 46848 0 

snd_mixer_oss 22784 1 snd_pcm_oss

snd_pcm 83204 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss

ath_pci 99096 0 

wlan 211952 1 ath_pci

ath_hal 198864 1 ath_pci

atl2 34072 0 

snd_seq_dummy 10884 0 

eeepc_laptop 16528 0 

button 14224 0 

iTCO_wdt 18596 0 

iTCO_vendor_support 11652 1 iTCO_wdt

snd_seq_oss 38528 0 

snd_seq_midi 14336 0 

snd_rawmidi 29824 1 snd_seq_midi

snd_seq_midi_event 15232 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi

snd_seq 57776 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event

snd_timer 29960 2 snd_pcm,snd_seq

snd_seq_device 15116 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq

shpchp 37908 0 

pci_hotplug 35236 1 shpchp

snd 63268 13 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device

intel_agp 33724 1 

soundcore 15328 1 snd

snd_page_alloc 16136 2 snd_hda_intel,snd_pcm

agpgart 42184 3 drm,intel_agp

ext3 133256 2 

jbd 55444 1 ext3

mbcache 16004 1 ext3

usb_storage 81728 0 

libusual 27156 1 usb_storage

sd_mod 42264 4 

crc_t10dif 9984 1 sd_mod

sg 39732 0 

ata_piix 24580 3 

ahci 37132 0 

ata_generic 12932 0 

pata_acpi 12160 0 

libata 177312 4 ata_piix,ahci,ata_generic,pata_acpi

scsi_mod 155212 4 usb_storage,sd_mod,sg,libata

dock 16656 1 libata

ehci_hcd 43276 0 

uhci_hcd 30736 0 

usbcore 148848 6 uvcvideo,usb_storage,libusual,ehci_hcd,uhci_hcd

thermal 23708 0 

processor 42156 2 thermal

fan 12548 0 

fbcon 47648 0 

tileblit 10880 1 fbcon

font 16512 1 fbcon

bitblit 13824 1 fbcon

softcursor 9984 1 bitblit

fuse 60828 3

szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia o co chodzi z modułami, gdybyś mógł tak pokrótce wyjaśnić, jak je doinstalować, to byłbym wdzięczny :slight_smile:

wersja orginalna ubuntu czy polski remix?

Oryginalna, Ubuntu 8.10, Gnome

ath_pci 99096 0

wlan 211952 1 ath_pci

ath_hal 198864 1 ath_pci

Wygląda na to, że jednak moduły są załadowane. A próbowałeś tego:

modprobe madwifi //stary projekt


lub


modprobe ath5k //nowszy niż madwifi

I czy zaglądałeś pod link, bo tam jest opisany podobny problem do twojego - punkt 2.

Pozdrawiam!

Próbowałem, i akurat tych dwóch modułów nie mam. A te 3, które podałeś, załadowałem, ale wifi-radar dalej mówi, że nie widzi żadnej karty.

Pod link zaglądałem, ale każą tam ściągnąć źródła ze strony http://snapshots.madwifi.org/special/ , która nie istnieje (“Nie odnaleziono adresu. Firefox nie może odnaleźć serwera snapshots.madwifi.org.”)

EDIT:

Znalazłem na Google’ach plik o takiej nazwie, ale nie chce się ten program skompilować, pokazuje się:

dla “./configure”

bash: ./configure: No such file or directory

“make”:

Checking requirements... ok.

Checking kernel configuration... ok.

make -C /lib/modules/2.6.27-7-generic/build SUBDIRS=/home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007 modules

make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.27-7-generic'

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath/if_ath.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath/if_ath_radar.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath/if_ath_pci.o

 LD [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath/ath_pci.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_hal/ah_os.o

 HOSTCC /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_hal/uudecode

 UUDECODE /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_hal/i386-elf.hal.o

 LD [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_hal/ath_hal.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_rate/amrr/amrr.o

 LD [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_rate/amrr/ath_rate_amrr.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_rate/minstrel/minstrel.o

 LD [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_rate/minstrel/ath_rate_minstrel.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_rate/onoe/onoe.o

 LD [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_rate/onoe/ath_rate_onoe.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_rate/sample/sample.o

 LD [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/ath_rate/sample/ath_rate_sample.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/if_media.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_skb.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_beacon.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_crypto.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_crypto_none.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_input.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_node.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_output.o

 CC [M] /home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_power.o

/home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_power.c: In function 'ieee80211_pwrsave':

/home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_power.c:246: error: implicit declaration of function '__skb_append'

make[3]: *** [/home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211/ieee80211_power.o] Error 1

make[2]: *** [/home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007/net80211] Error 2

make[1]: *** [_module_/home/andrew/Pulpit/madwifi-nr-r3366+ar5007] Error 2

make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.27-7-generic'

make: *** [modules] Błąd 2

Może spróbuj przy pomocy module-assistant. Sam pobierze co trzeba, skompiluje i zainstaluje.

Pozdrawiam!

module-assistant ściąga wszystko jak powinien (wprawdzie miał problemy z repozytoriami, ale sobie z tym poradziłem), ale gdy przechodzi do kompilowania wyskakuje błąd, w logu widać to samo, co wyżej przy próbie kompilacji (“Błąd 1”, “Błąd 2”)

Wygląda na to, że jest to błąd w źródłach. Sprawdź na stronie projektu czy nie ma jakiejś nowej wersji źródeł, bądź poszukaj patcha. Ostatecznie, sam możesz dokonać modyfikacji źródeł, jeżeli znasz C.