[Win XP -Log] Zawieszający się (znikający) pasek zadań


(DobryLuk) #1

Witam.

Mam problem z zawieszającym się (bądź znikającym) paskiem zadań w Windowsie XP. Gdy się zawiesi mogę przez jakiś czas przełączać się pomiędzy otwartymi aplikacjami za pomocą skrótu klawiszowego [ctrl+tab]. Natomiast pasek jest jakby zablokowany (wygląda to tak jakby w ogóle go tam nie było tylko sam rysunek paska). Po pewnym czasie od zablokowania paska komputer zaczyna coraz bardziej zamulać aż jest konieczny restart, lub wylogowanie i ponowne logowanie. Problem już opisywałem w dziale systemu WIndows: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=143389&highlight=. Niestety odpowiedzi nie uzyskałem, więc może w takim wypadku mój log coś pomoże??

Oto on:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:38:56, on 2007-03-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

C:\Program Files\WLAN\WLAN\wlanutil.exe

C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Instalki\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Comodo Firewall] "C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [SSS7] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe" -boot

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [ProxyWay] C:\Program Files\ProxyWay\proxyway.exe

O4 - HKCU\..\Run: [C] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

O4 - Global Startup: Wireless LAN Utility.lnk = C:\Program Files\WLAN\WLAN\wlanutil.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AusLogics Windows Themes Helper (ALThemeHelper) - Unknown owner - C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

Bardzo proszę o zachowanie możliwie prostego języka, ponieważ jestem laikiem jeżeli chodzi o sprawy systemowe.


(Szkudlarek) #2

masz zainstalowany jeszcze AusLogics Visual ?

jeżeli tak odinstaluj go - i zobacz czy problem zniknie.


(DobryLuk) #3

Aus Logic Visual zainstalowałem wczoraj, a problem mam od kilku tygodni.

Inne pomysły? Czy poza tym wpisem log jest czysty?