Win XP SP 2 - Log


(JARO 33) #1

Zainstalowałem Service Pack 2 i proszę o sprawdzenie loga,czy wszystko jest o.k. Może coś trzeba usunąć?Z góry dziękuje. :oops:

CWSInstallLogfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 15:05:04, on 2004-12-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\CoolTabs\CoolTabs.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Steganos Trace Destructor 6\shredder.exe

D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Documents and Settings\Matyszkiewicz\Moje dokumenty\pasterz\pasterz.exe

D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\eMule\emule.exe

D:\TATA\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Acronis True Image Monitor] "C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM..\Run: [jv16PT_Script_Runner_0] C:\Program Files\jv16 PowerTools\jv16 PowerTools.exe -Script "C:\Program Files\jv16 PowerTools\Scripts\jaro.jvb"

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [cFosDNT] C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

O4 - HKLM..\Run: [upConfgVer] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\UpgConf.exe" /v:7.05.07

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: CoolTabs.lnk = D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\CoolTabs\CoolTabs.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\TATA\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\TATA\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{A575B5DB-A6F4-4CF7-BD39-85CFFCB84A54}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164


(Xiao19) #2

Log czysty :wink: :wink:

jesli to znasz i jest ok to tak

O4 - Startup: CoolTabs.lnk = D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\CoolTabs\CoolTabs.exe


(Dragonlnx) #3

CoolTabs 1.0 -

Pasek narzędzi, który umieścimy w dowolnym miejscu na Pulpicie. Mogą to być skróty do programów, katalogów, plików, a nawet adresy internetowe.

Nie usuwaj :wink: