win32/Adware.Virtumonde

(Danyael) #1

Witam,

Mam straszny problem z tym… dziadostwem! A przynajmniej ESET Smart Security (3.0.636; aktualizowany na biezaco) wciaz zglasza mi obecnosc tego! Niby komunikuje, ze usunie przy nastepnym uruchomieniu komputera, ale… cos mu nie wychodzi. Czytalem juz wszedzie… m.in. takze na forum dobreprogramy… i probowalem wielu cudow: HiJackThis (nizej podaje moj log), ComboFix (nie dziala; nie moge znalezc wersji, ktora nie zglasza mi uplywu czasu i aktualizacji do najnowszej! jakis link?). Czy to mozliwe, ze ten szkodnik przy kazdym uruchomieniu komputera wylacza mi automatyczne aktualizacje Windows?! No i ESET SS zauwaza, ze ta cholera siedzi w System Volume Information na partycji systemowej (czy wyczyszczenie folderu poprzez wylaczenie uslugi punktow przywracania - NTFS; brak dostepu do folderu - automatycznie skasuje pliki szkodnika?). Moze tutaj znajde jakas pomoc:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:11:20, on 2008-07-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

D:\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

D:\Nero\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

D:\HP Photosmart\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\Creative Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

D:\Cyberlink PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

D:\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe

D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\Acrotray.exe

C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

D:\GENIUS~1\SyTray.exe

D:\ESET Smart Security\egui.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\StrokeIt\strokeit.exe

D:\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\CursorXP\CursorXP.exe

D:\eMule Xtreme\emule.exe

D:\HP Photosmart\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

D:\Logitech SetPoint\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

D:\Miranda IM\miranda32.exe

D:\Wallpaper Calendar\WallCal3.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

D:\Maxthon\Maxthon.exe

D:\HP Photosmart\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

D:\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE

D:\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE

J:\STUDIA\DYPLOM\KLINGENBURG\KB_KPL.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

D:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pcworld.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - D:\SnagIt\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {0DEF072C-6FA4-46F6-8F96-EDCAF51CD60F} - C:\WINDOWS\system32\cbXPjJyv.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - D:\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll

O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - D:\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {F0E738CA-4E59-446F-B34A-6BC26FB2C735} - C:\WINDOWS\system32\rqRHxxuT.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - D:\AI RoboForm\roboform.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - D:\SnagIt\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM…\Run: [iMJPMIG8.1] “C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE” /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM…\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM…\Run: [HPHUPD08] D:\HP Photosmart\Digital Imaging{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] D:\HP Photosmart\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [VolPanel] “D:\Creative Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe” /r

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “D:\Cyberlink PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LanguageShortcut] “D:\Cyberlink PowerDVD\Language\Language.exe”

O4 - HKLM…\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [NBKeyScan] “D:\Nero\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe”

O4 - HKLM…\Run: [DrvIcon] D:\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [Acrobat Assistant 8.0] “D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\Acrotray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [OODefragTray] C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [LogonStudio] “D:\LogonStudio\logonstudio.exe” /RANDOM

O4 - HKLM…\Run: [ErgoMedia] D:\GENIUS~1\SyTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [egui] “D:\ESET Smart Security\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [strokeIt] D:\StrokeIt\strokeit.exe

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “D:\DAEMON Tools Lite\daemon.exe” -autorun

O4 - HKCU…\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe” ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU…\Run: [CursorXP] D:\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU…\Run: [eMuleAutoStart] D:\eMule Xtreme\emule.exe -AutoStart

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: Miranda IM.lnk = D:\Miranda IM\miranda32.exe

O4 - Startup: Wallpaper Calendar.lnk = D:\Wallpaper Calendar\WallCal3.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\HP Photosmart\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = D:\Logitech SetPoint\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://D:\Adobe Acrobat Professional\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pasek Narzędzi RoboForm - file://D:\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O8 - Extra context menu item: Personalizuj Menu - file://D:\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: Wypełnij Pola - file://D:\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: Zapisz Pola - file://D:\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Wypełnij pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://D:\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wypełnij Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://D:\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Zapisz - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://D:\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Zapisz Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://D:\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://D:\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Pasek Narzędzi RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://D:\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - D:\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDow … eqlab2.cab

O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} (HpProductDetection Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/i … ection.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15034/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{6A734C70-7B92-487F-90F6-9FEBA922FE01}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O20 - Winlogon Notify: rqRHxxuT - C:\WINDOWS\SYSTEM32\rqRHxxuT.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - D:\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - D:\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - D:\Nero\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

End of file - 14649 bytes


To mi sie wydaje najbardziej podejrzane:

O2 - BHO: (no name) - {0DEF072C-6FA4-46F6-8F96-EDCAF51CD60F} - C:\WINDOWS\system32\cbXPjJyv.dll

O2 - BHO: (no name) - {F0E738CA-4E59-446F-B34A-6BC26FB2C735} - C:\WINDOWS\system32\rqRHxxuT.dll

O20 - Winlogon Notify: rqRHxxuT - C:\WINDOWS\SYSTEM32\rqRHxxuT.dll

ESET SS zglasza mi szkodnika w tych plikach. Ale fiksowanie tego nie pomaga!

Jakies sugestie? Jakas porada? Bede bardzo wdzieczny z pomoc.

Pozdrawiam,

D.

(matio) #2

Co do ComboFixa - zmien datę na kompie na starszą i będzie działał

tak po wyłączeniu przywracania zostanie on skasowany

PS. logi wrzucaj na www.wklejto.pl a ty daj sam link

(Dmirecki) #3

FIX:

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\cbXPjJyv.dll

C:\WINDOWS\system32\rqRHxxuT.dll

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum + nowy log z HijackThis.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**

:slight_smile:

(Danyael) #4

Dzieki panowie za pomoc! :slight_smile:

Pomogl w koncu Dr. Web w wersji 4.44.5, sciagnietej z DobreProgramy.pl. Bez instalacji i bez klopotu z aktualizacja (sam przy uruchomieniu daje mozliwosc sciagniecia najnowszej wersji!) odnalazl tego szkodnika w System32 oraz System Volume Information na partycji systemowej - co mogl to usunal od razu, a co nie to przy kolejnym uruchomieniu kompa!

HiJackThis nie pokazuje juz zadnego podejzanego wpisu… ESET SS nie irytuje kolejnymi alertami - rewelacja!

Tylko wciaz problem z wylaczonymi automatycznymi aktualizacjami przy starcie systemu :?: - ciekawe skad mi sie to wzielo?! :-x

Co do ComboFix’a to wyczytalem instrukcje jak sie nim posluzyc, ale nie bylo tam wzmianki, ze jedynym sposobem na uruchomienie go jest zmiana daty systemowej na kilka lat do tylu! Na cale szczescie nie musialem tego robic.

(matio) #5

nie było bo jest to sposób prowizoryczny :stuck_out_tongue:

co do tej aktualizacji to: co ją włączysz to po restarcie znów jest wyłączona?

(huber2t) #6

Podaj log z usuwania z combofix

(Gutek) #7

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052