Win32:Buzus-IP [Trj]


(Wojbik) #1

Witam!

Dzisiejszego dnia złapałem Win32:Buzus-IP [Trj].Korzystam z Avast!.Wiem, że antyvir do duszy, ale wystarcza mi.Jeśli coś złapię usuwam to ręcznie i za pomocą combofix'a.Tym razem natknąłem się na niebywałego chama.Walczyłem dzielnie i długo i chyba wygrałem, ale avast! dalej pokazuje wirusa, więc wolę się upewnić:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:36:52, on 2009-11-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\HTV\HTV.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

C:\Program Files\Freedom\Freedom.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Dealio Toolbar\SearchSettings.dll

O2 - BHO: Dealio Toolbar - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - C:\Program Files\Dealio Toolbar\DealioToolbarIE.dll

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Dealio Toolbar\SearchSettings.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Wojbik\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Dealio Toolbar - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - C:\Program Files\Dealio Toolbar\DealioToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OrangeDeamon] C:\Program Files\Orange\Orange.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [HTV Agent] C:\Program Files\HTV\HTV.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] C:\Program Files\Dealio Toolbar\SearchSettings.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Expressivo] "C:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe" -t

O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Freedom.lnk = C:\Program Files\Freedom\Freedom.exe

O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D42E2CD4-A974-4474-99C7-25695B884853}: NameServer = 217.116.100.65 79.163.127.70

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 8348 bytes

Log z Hijacka

Proszę o pomoc, albo o wskazówkę.Prawdopodobnie sam znajdę sposób, ale szybciej będzie jeśli Wy mi pomożecie.

Pozdrawiam!


(Henio Mazurek) #2

Skoro stosujesz CF to już wklej log jaki wyprodukował.

Wklej logi z OTL, GMER, System Repair Engineer

Logi wklej na wklejto.pl a tutaj tylko link do wklejki.

W OTL przestaw Processes oraz Modules na All oraz zaznacz LOP check i Purity check , nic więcej nie należy zmieniać.

W GMER klik na Szukaj , po zakończeniu skanu klikasz Kopiuj lub Zapisz.


(Wojbik) #3

OTL

http://www.wklejto.pl/45971

Drugim nie dam bo jak go uruchamiam to sie restartuje komputer -.-

Już sam nie wiem co robić bo w googlach nie ma nic na temat tej odmiany buzusa, a ja nie wiem czego szukać w rejestrze i systemie.

-- Dodane 01.11.2009 (N) 20:39 --

Ludzie rozwiązane! !!

Dla potomnych:

Wypieprzcie plik w kosmos i wyczyście rejestr.Ten trojan to pułapka.Wielu z was wie że svchost.exe to aplikacja systemowa...Trojan występuje pod postacią schost.exe.Widać różnicę prawda?Możecie spokojnie usunąć plik nic się nie stanie.Potem tylko czyszcicie CCleanerem i powinno być dobrze.


(Henio Mazurek) #4

Na koniec kliknij w OTL CleanUp. Kilka rzeczy jeszcze bym powywalał ale skoro taki pomysłowy jesteś to zostawiam to Tobie.