WIN32:Cimuz - bardzooo PROSZĘ o sprawdzenie loga!


(Mtxmarek) #1

Ostatnio (także przy pomocy TEGO FORUM) walczyłem z CIMUZ’em, no i chyba jest OK! Ale bardzoooo PROSZĘ o sprawdzenie loga z HiJackThis’a.

Log zrobiony w trybie normalnym!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:12:35, on 2005-11-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\HJ\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/advanced_search?hl=pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hoga.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.netsprint.pl/zaawansowane.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: 205.238.40.2 www.winmx.com

O1 - Hosts: 205.238.40.2 err.winmx.com

O1 - Hosts: 82.195.155.5 test3201.winmx.com test3203.winmx.com test3205.winmx.com test3207.winmx.com

O1 - Hosts: 212.227.64.149 test3202.winmx.com test3204.winmx.com test3206.winmx.com test3208.winmx.com

O1 - Hosts: 67.18.233.36 c3310.z1301.winmx.com c3310.z1302.winmx.com c3312.z1305.winmx.com c3312.z1306.winmx.com c3313.z1303.winmx.com c3313.z1304.winmx.com c3314.z1301.winmx.com c3314.z1302.winmx.com c3316.z1305.winmx.com c3316.z1306.winmx.com c3317.z1303.winmx.com c3317.z1304.winmx.com c3318.z1301.winmx.com c3318.z1302.winmx.com c3318.z1305.winmx.com c3318.z1306.winmx.com c3319.z1303.winmx.com c3319.z1304.winmx.com

O1 - Hosts: 82.195.155.5 c3310.z1305.winmx.com c3310.z1306.winmx.com c3311.z1303.winmx.com c3311.z1304.winmx.com c3312.z1301.winmx.com c3312.z1302.winmx.com c3314.z1305.winmx.com c3314.z1306.winmx.com c3315.z1303.winmx.com c3315.z1304.winmx.com c3316.z1301.winmx.com c3316.z1302.winmx.com

O1 - Hosts: 209.67.209.50 c3310.z1303.winmx.com c3310.z1304.winmx.com c3311.z1301.winmx.com c3311.z1302.winmx.com c3313.z1305.winmx.com c3313.z1306.winmx.com c3314.z1303.winmx.com c3314.z1304.winmx.com c3315.z1301.winmx.com c3315.z1302.winmx.com c3317.z1305.winmx.com c3317.z1306.winmx.com c3318.z1303.winmx.com c3318.z1304.winmx.com c3319.z1301.winmx.com c3319.z1302.winmx.com c3319.z1305.winmx.com c3319.z1306.winmx.com

O1 - Hosts: 212.227.64.159 c3311.z1305.winmx.com c3311.z1306.winmx.com c3312.z1303.winmx.com c3312.z1304.winmx.com c3313.z1301.winmx.com c3313.z1302.winmx.com c3315.z1305.winmx.com c3315.z1306.winmx.com c3316.z1303.winmx.com c3316.z1304.winmx.com c3317.z1301.winmx.com c3317.z1302.winmx.com

O1 - Hosts: 67.18.233.36 c3520.z1301.winmx.com c3520.z1302.winmx.com c3522.z1305.winmx.com c3522.z1306.winmx.com c3523.z1303.winmx.com c3523.z1304.winmx.com c3524.z1301.winmx.com c3524.z1302.winmx.com c3526.z1305.winmx.com c3526.z1306.winmx.com c3527.z1303.winmx.com c3527.z1304.winmx.com c3528.z1301.winmx.com c3528.z1302.winmx.com c3528.z1305.winmx.com c3528.z1306.winmx.com c3529.z1303.winmx.com c3529.z1304.winmx.com

O1 - Hosts: 82.195.155.5 c3520.z1305.winmx.com c3520.z1306.winmx.com c3521.z1303.winmx.com c3521.z1304.winmx.com c3522.z1301.winmx.com c3522.z1302.winmx.com c3524.z1305.winmx.com c3524.z1306.winmx.com c3525.z1303.winmx.com c3525.z1304.winmx.com c3526.z1301.winmx.com c3526.z1302.winmx.com

O1 - Hosts: 209.67.209.50 c3520.z1303.winmx.com c3520.z1304.winmx.com c3521.z1301.winmx.com c3521.z1302.winmx.com c3523.z1305.winmx.com c3523.z1306.winmx.com c3524.z1303.winmx.com c3524.z1304.winmx.com c3525.z1301.winmx.com c3525.z1302.winmx.com c3527.z1305.winmx.com c3527.z1306.winmx.com c3528.z1303.winmx.com c3528.z1304.winmx.com c3529.z1301.winmx.com c3529.z1302.winmx.com c3529.z1305.winmx.com c3529.z1306.winmx.com

O1 - Hosts: 212.227.64.159 c3521.z1305.winmx.com c3521.z1306.winmx.com c3522.z1303.winmx.com c3522.z1304.winmx.com c3523.z1301.winmx.com c3523.z1302.winmx.com c3525.z1305.winmx.com c3525.z1306.winmx.com c3526.z1303.winmx.com c3526.z1304.winmx.com c3527.z1301.winmx.com c3527.z1302.winmx.com

O2 - BHO: DAPBHO Class - {0096CC0A-623C-4829-AD9C-19AF0DC9D8FE} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {78364D99-A640-4ddf-B91A-67EFF8373045} - C:\WINDOWS\system32\appwiz.dll

O2 - BHO: Media Playback Support Dll - {9D9A7350-46C9-4E3C-92EF-382B5740A1C3} - C:\WINDOWS\system32\bvicore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hoga.pl

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: brx - {9C160F90-74D1-11D3-AB60-0060977C1F29} - C:\Program Files\Common Files\BricsCad\BrxProtIE.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: CPUCooLServer Service (CPUCooLServer) - Unknown owner - D:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Sporadycznie używam WinMX’a - ale także dość długa ładuje się mój XP prof. (Athlon 2400+, 512MB, ATI 9600 XP 256MB).

Wiem że o tym już pisałem temat, ale wtedy byłem jeszcze przed CIMUZ’em!


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Mtxmarek) #3

Wielkie dzięki za informację i sorki za korespondencję na PW!