Win32:Kamso [Trj] - logi HijackThis


(Tomek) #1

Witam,

Avast znajduję mi Konia trojańskiego: Win32:Kamso [Trj]

Niżej log z hijackthis.

Będę wdzięczny za pomoc.

http://kredyt.jor.pl/log.txt

Pozdrawiam

Tomek


(deFco247) #2

To jest RSIT, ale to nawet lepiej, bo pokazuje więcej.

Usuń infekcje z pendrive lub kart pamięci za pomocą Flash Disinfector lub tych narzędzi.

Lub format.

Pokaż logi z OTL oraz GMER.

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.


(Tomek) #3

Witam,

Użyłem Flash Disinfector oraz Panda USB Vaccine

Poniżej logi:

http://kredyt.jor.pl/GMER.txt

http://kredyt.jor.pl/OTL.Txt


(deFco247) #4

Użyłeś ich przed , czy po skanowaniu OTL-em?

W logu z niego wciąż widzę szkodliwe pliki autorun.inf (a powinny to być foldery).

W Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

:OTL

FF - prefs.js..browser.search.defaulturl: "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT274687&SearchSource=3&q="

O4 - HKLM..\Run: [] File not found

O4 - HKU\S-1-5-21-1085031214-57989841-725345543-1003..\Run: [cdoosoft] C:\Documents and Settings\Centrum\Ustawienia lokalne\Temp\herss.exe File not found

O4 - HKU\S-1-5-21-1085031214-57989841-725345543-1003..\Run: [fsm] File not found


:Files

O33 - MountPoints2\{052e9a08-74a3-11de-8290-0018f3c0f819}\Shell\AutoRun\command - "" = M:\w9hw8.exe -- File not found

O33 - MountPoints2\{052e9a08-74a3-11de-8290-0018f3c0f819}\Shell\open\Command - "" = M:\w9hw8.exe -- File not found

O33 - MountPoints2\{08f3b2f4-7523-11de-8291-0018f3c0f819}\Shell\AutoRun\command - "" = N:\cv8j.exe -- File not found

O33 - MountPoints2\{08f3b2f4-7523-11de-8291-0018f3c0f819}\Shell\open\Command - "" = N:\cv8j.exe -- File not found

O33 - MountPoints2\{3abc018d-760a-11de-8294-0018f3c0f819}\Shell\AutoRun\command - "" = M:\cv8j.exe -- File not found

O33 - MountPoints2\{3abc018d-760a-11de-8294-0018f3c0f819}\Shell\open\Command - "" = M:\cv8j.exe -- File not found

O33 - MountPoints2\{e9ccd2dc-775b-11de-8296-0018f3c0f819}\Shell\AutoRun\command - "" = M:\8dtyjjf.exe -- File not found

O33 - MountPoints2\{e9ccd2dc-775b-11de-8296-0018f3c0f819}\Shell\open\Command - "" = M:\8dtyjjf.exe -- File not found


:Files

C:\mb9x.exe

D:\mb9x.exe

E:\mb9x.exe

F:\mb9x.exe

G:\mb9x.exe

H:\mb9x.exe

I:\mb9x.exe

M:\mb9x.exe

C:\u0riu2.exe

D:\u0riu2.exe

E:\u0riu2.exe

F:\u0riu2.exe

G:\u0riu2.exe

H:\u0riu2.exe

I:\u0riu2.exe

M:\u0riu2.exe

C:\hm1bfpuj.exe

D:\hm1bfpuj.exe

E:\hm1bfpuj.exe

F:\hm1bfpuj.exe

G:\hm1bfpuj.exe

H:\hm1bfpuj.exe

I:\hm1bfpuj.exe

M:\hm1bfpuj.exe

C:\xs6kpr0.exe

D:\xs6kpr0.exe

E:\xs6kpr0.exe

F:\xs6kpr0.exe

G:\xs6kpr0.exe

H:\xs6kpr0.exe

I:\xs6kpr0.exe

M:\xs6kpr0.exe

C:\p0ijj.bat

D:\p0ijj.bat

E:\p0ijj.bat

F:\p0ijj.bat

G:\p0ijj.bat

H:\p0ijj.bat

M:\p0ijj.bat

C:\8dtyjjf.exe

D:\8dtyjjf.exe

E:\8dtyjjf.exe

F:\8dtyjjf.exe

G:\8dtyjjf.exe

H:\8dtyjjf.exe

I:\8dtyjjf.exe

M:\8dtyjjf.exe

C:\cv8j.exe

D:\cv8j.exe

E:\cv8j.exe

F:\cv8j.exe

G:\cv8j.exe

H:\cv8j.exe

I:\cv8j.exe

M:\cv8j.exe


:Commands

[emptytemp]

[Reboot]

Run Fix. Restart.

Po tym log z usuwania oraz nowy OTL.txt.


(Tomek) #5

Wydaje mi się, że przed, ale nie jestem pewien, czy nie w tym samym czasie.

Mam powtórzyć procedurę jeszcze raz?

Nowe logi:

http://kredyt.jor.pl/07302009_124644.log

http://kredyt.jor.pl/OTL_nowy.Txt


(deFco247) #6

Chyba tak, bo w logu ciągle je widać.

Ale najpierw wklej w OTL:

Run Fix. Restart, jeśli będzie potrzebny.

Po tym tylko log z usuwania.


(Tomek) #7

Zrobiłem OTL tak jak napisałeś. Log poniżej:

http://kredyt.jor.pl/07302009_143841.log

Powtórzyć teraz procedurę z Flash Disinfector oraz Panda USB Vaccine?


(deFco247) #8

Wystarczy użyć jednego z nich.

W OTL kliknij CleanUp.

Wyczyść rejestr i dysk CCleaner.

Usuń zbędniki z autostartu.

Wykonaj pełny skan Malwarebytes' Anti-Malware - znalezione obiekty usuń.

Gdy będą wirusy pokaż raport.


(Tomek) #9

Skanuje.

Wyjeżdżam na weekend za godzinę.

Dokończę w poniedziałek.

Dziękuje za dotychczasową pomoc.


(Jezus3) #10

witam

mam ten sam problem, avast wykrywa mi ten syf na obu dyskach

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:46:14, on 2009-07-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\windows\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\windows\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

C:\windows\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Samsung\EmoDio\SMSTray.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\windows\system32\IoctlSvc.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Nonbrand\802.11g Wireless LAN PCI Card Driver and Utility\RtWlan.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFM.exe

C:\Documents and Settings\qwerty\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll (file missing)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SMSTray] C:\Program Files\Samsung\EmoDio\SMSTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt_6b95416a_Marta] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart -profile=Marta

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\qwerty\USTAWI~1\Temp\herss.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: 802.11g Wireless LAN PCI Card Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.70\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.70\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DEA1EDB9-27D6-425A-8CAC-0F631AE19081}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.151.151

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


--

End of file - 12578 bytes

(deFco247) #11

kid2112 , załóż własny temat, bo tak tylko utrudniasz sprawę.

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.