Win32 trojan-gen {other} - jak usunąć Pomocy


(Wlotek56) #1

Witam wszystkich i proszę o pomoc. Mam problem z wirusem Win32 trojan-gen {other} jak to usunąć. Ostatnio jakiś tydzień temu pojawił mi się ten wirus w avascie próbuje usunąć i nic. Sformatowałem kompa. pochodził 4 dni i znów wirus się pojawił nie wiem co zrobić pomóżcie mam loga z HijacThis wklejam go

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:04:08, on 2009-04-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.0\program\soffice.exe

C:\Documents and Settings\Sobczak\Dane aplikacji\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Documents and Settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=10615&gct=&gc=1&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=10615&gct=&gc=1&q=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=10615&gct=&gc=1&q=%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll

R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:\Program Files\AskSearch\bin\DefaultSearch.dll

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GEST] m‘|\ü

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [*ctfmon32] "C:\Documents and Settings\Sobczak\Dane aplikacji\svchost.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinProx32_1] C:\Documents and Settings\Sobczak\Dane aplikacji\psvrr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [WinProx32_1] C:\Documents and Settings\Sobczak\Dane aplikacji\psvrr.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.0\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ES lite Service for program management. (ES lite Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 9133 bytes

(Ciuci) #2

Pobierz combofix (nie uruchamiaj) viewtopic.php?f=16&t=36654 na dole w linku

Wklej do notatnika:

>> Plik >> Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe)

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox.

log wklej go do analizy.


(Wlotek56) #3

Mam otworzyć nowy notatnik

-- Dodane 14.04.2009 (Wt) 23:16 --

dobra Combofix skończył ale programy zaczeły wariować drukarka chce cd daemon ma błąd a wirus dalej jest co sie stało ale nic daje lag z combofixa

mam nadzieje że da sie coś zrobić a mam pytanie co to w ogóle jest tem wirus?? Mam nadzieje że pomorzecie

ComboFix 09-04-14.09 - Sobczak 2009-04-14 22:39.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1250.48.1045.18.3326.2761 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\Sobczak\Moje dokumenty\Downloads\ComboFix.exe

Użyto następujących komend :: c:\documents and settings\Sobczak\Pulpit\CFScript.txt

AV: avast! antivirus 4.8.817 [VPS 090414-0] *On-access scanning disabled* (Updated)

 * Utworzono nowy punkt przywracania


FILE ::

c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\psvrr.exe

c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\svchost.exe

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


c:\docume~1\Sobczak\USTAWI~1\Temp\install_flash_player.exe

c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\psvrr.exe

c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\svchost.exe

c:\program files\AskBarDis

c:\program files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

c:\program files\AskBarDis\bar\bin\askPopStp.dll

c:\program files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

c:\program files\AskBarDis\bar\bin\AskSplash.exe

c:\program files\AskBarDis\bar\bin\AskTBApp.exe

c:\program files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

c:\program files\AskBarDis\bar\bin\psvince.dll

c:\program files\AskBarDis\bar\Cache\[u]0[/u]0178C13.bin

c:\program files\AskBarDis\bar\Cache\[u]0[/u]0179A0D.bin

c:\program files\AskBarDis\bar\Cache\[u]0[/u]017A42F.bin

c:\program files\AskBarDis\bar\Cache\[u]0[/u]017AC8C.bin

c:\program files\AskBarDis\bar\Cache\[u]0[/u]017B611.bin

c:\program files\AskBarDis\bar\Cache\[u]0[/u]017BECB.bin

c:\program files\AskBarDis\bar\Cache\[u]0[/u]017C747.bin

c:\program files\AskBarDis\bar\Cache\[u]0[/u]16C894A

c:\program files\AskBarDis\bar\Cache\files.ini

c:\program files\AskBarDis\bar\History\search

c:\program files\AskBarDis\bar\Settings\AskLogo.ico

c:\program files\AskBarDis\bar\Settings\config.dat

c:\program files\AskBarDis\bar\Settings\config.dat.bak

c:\program files\AskBarDis\bar\Settings\prevcfg.htm

c:\program files\AskBarDis\unins000.dat

c:\program files\AskBarDis\unins000.exe

c:\windows\system32\pthreadGC2.dll


.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sterowniki/Usługi )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


-------\Legacy_ASKSERVICE

-------\Legacy_ASKUPGRADE

-------\Service_ASKService

-------\Service_ASKUpgrade((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-03-14 do 2009-04-14 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-04-14 17:47 . 2009-04-14 17:47	32	----a-w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\__t.bin

2009-04-14 17:47 . 2009-04-14 17:48	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\_7fdab952ad93b43ce94ac70080bbc98e

2009-04-14 17:46 . 2009-04-14 17:46	44	----a-w	c:\windows\archivo.bat

2009-04-13 14:54 . 2009-04-13 14:54	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\EA Games

2009-04-13 14:37 . 2009-04-13 14:37	--------	d-----w	c:\windows\Logs

2009-04-13 14:37 . 2009-04-13 17:45	--------	d--h--w	c:\windows\msdownld.tmp

2009-04-13 13:44 . 2009-04-13 17:32	--------	d-----w	C:\Nowy folder

2009-04-13 08:24 . 2009-04-13 08:24	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\vlc

2009-04-12 13:23 . 2009-04-12 13:23	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Winamp Toolbar

2009-04-12 06:13 . 2009-04-12 06:18	--------	d-----w	c:\windows\system32\Adobe

2009-04-11 12:21 . 2009-04-11 12:21	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar

2009-04-11 11:50 . 2009-04-11 11:50	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Adobe

2009-04-11 11:49 . 2009-04-11 11:49	--------	d-----w	c:\windows\Cache

2009-04-11 11:30 . 2009-04-11 11:30	13756	----a-w	c:\windows\system32\wpa.bak

2009-04-11 11:09 . 2009-04-11 11:09	151	----a-w	c:\windows\PhotoSnapViewer.INI

2009-04-11 06:29 . 2009-04-11 06:29	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\HP

2009-04-11 05:29 . 2008-04-14 17:20	221184	----a-w	c:\windows\system32\wmpns.dll

2009-04-11 05:24 . 2009-04-11 05:24	--------	d-----w	c:\windows\system32\pl-pl

2009-04-11 05:24 . 2009-04-11 05:24	--------	d-----w	c:\windows\system32\pl

2009-04-11 05:24 . 2009-04-11 05:24	--------	d-----w	c:\windows\system32\bits

2009-04-11 05:24 . 2009-04-11 05:24	--------	d-----w	c:\windows\l2schemas

2009-04-11 05:23 . 2009-04-11 05:24	--------	d-----w	c:\windows\ServicePackFiles

2009-04-11 05:20 . 2009-04-11 05:20	--------	d-----w	c:\windows\EHome

2009-04-10 15:06 . 2009-04-10 15:06	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\DAEMON Tools Pro

2009-04-10 15:06 . 2009-04-10 15:06	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\DAEMON Tools

2009-04-10 15:05 . 2009-04-10 15:05	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\DAEMON Tools Lite

2009-04-10 15:00 . 2009-04-10 15:00	717296	----a-w	c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2009-04-10 15:00 . 2009-04-10 15:06	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\DAEMON Tools Lite

2009-04-10 07:19 . 2009-04-13 08:18	69	----a-w	c:\windows\NeroDigital.ini

2009-04-10 07:08 . 2009-04-10 07:08	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Azureus

2009-04-10 07:08 . 2009-04-12 06:45	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\Azureus

2009-04-10 07:07 . 2005-11-10 11:03	49265	----a-w	c:\windows\system32\jpicpl32.cpl

2009-04-10 06:44 . 2009-04-10 15:07	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\Media Player Classic

2009-04-10 06:41 . 2009-04-02 13:21	50688	----a-w	c:\windows\system32\ff_acm.acm

2009-04-10 06:35 . 2009-04-13 11:20	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Ares

2009-04-09 17:10 . 2008-06-14 17:36	273024	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys

2009-04-09 17:10 . 2008-06-14 17:36	273024	------w	c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2009-04-09 17:09 . 2008-10-16 01:02	668672	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

2009-04-09 17:09 . 2008-10-16 01:02	619520	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

2009-04-09 17:09 . 2008-10-16 01:02	1499136	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\shdocvw.dll

2009-04-09 17:09 . 2008-12-12 17:03	3088896	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

2009-04-09 17:07 . 2008-08-14 13:26	2067328	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

2009-04-09 17:07 . 2008-08-14 13:26	2146816	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe

2009-04-09 17:07 . 2008-08-14 13:26	2190464	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

2009-04-09 17:07 . 2008-08-14 13:26	2025472	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe

2009-04-09 17:02 . 2008-05-08 14:02	203136	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\rmcast.sys

2009-04-09 17:02 . 2008-10-24 11:21	455296	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

2009-04-09 17:02 . 2008-12-11 10:57	333952	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

2009-04-09 14:03 . 2008-04-11 19:06	691712	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\inetcomm.dll

2009-04-09 13:57 . 2008-10-15 16:36	337408	-c----w	c:\windows\system32\dllcache\netapi32.dll

2009-04-09 13:41 . 2009-04-09 13:41	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Codemasters

2009-04-09 13:39 . 2006-09-28 14:05	2414360	----a-w	c:\windows\system32\d3dx9_31.dll

2009-04-09 13:39 . 2006-07-28 07:30	236824	----a-w	c:\windows\system32\xactengine2_3.dll

2009-04-09 13:39 . 2006-07-28 07:30	62744	----a-w	c:\windows\system32\xinput1_2.dll

2009-04-09 07:05 . 2009-04-09 07:08	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google

2009-04-09 06:50 . 2009-04-09 06:50	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Opera

2009-04-09 05:43 . 2009-04-14 20:37	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\HPAppData

2009-04-09 05:42 . 2005-11-04 14:55	126976	----a-w	c:\windows\system32\coclassfast.dll

2009-04-09 05:42 . 2009-04-09 05:42	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\InstallShield

2009-04-09 05:30 . 2009-04-09 05:30	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\WEBREG

2009-04-09 05:30 . 2009-04-09 05:30	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\HP

2009-04-09 05:29 . 2007-10-30 09:25	16496	----a-r	c:\windows\system32\drivers\HPZipr12.sys

2009-04-09 05:29 . 2007-10-30 09:25	49920	----a-r	c:\windows\system32\drivers\HPZid412.sys

2009-04-09 05:29 . 2009-04-09 05:29	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Hewlett-Packard

2009-04-09 05:29 . 2007-11-08 14:52	271704	----a-r	c:\windows\system32\hpzids01.dll

2009-04-09 05:29 . 2007-10-20 16:25	117760	----a-w	c:\windows\system32\hpzll5mu.dll

2009-04-09 05:29 . 2007-10-30 09:25	21568	----a-r	c:\windows\system32\drivers\HPZius12.sys

2009-04-09 05:29 . 2008-04-13 18:45	15104	----a-w	c:\windows\system32\drivers\usbscan.sys

2009-04-09 05:29 . 2007-10-30 09:25	372736	----a-r	c:\windows\system32\hppldcoi.dll

2009-04-09 05:29 . 2007-10-30 09:25	309760	----a-r	c:\windows\system32\difxapi.dll

2009-04-09 05:29 . 2007-10-30 09:11	729088	----a-r	c:\windows\system32\hpowiax7.dll

2009-04-09 05:29 . 2007-10-30 09:11	303104	----a-r	c:\windows\system32\hpovst15.dll

2009-04-09 05:29 . 2007-10-30 09:11	581632	----a-r	c:\windows\system32\hpotscl6.dll

2009-04-09 05:27 . 2009-04-09 05:27	0	----a-w	c:\windows\system32\Y¬Y¬

2009-04-09 05:27 . 2009-04-09 05:27	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\HP

2009-04-09 05:27 . 2009-04-09 05:27	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\HP Product Assistant

2009-04-09 05:25 . 2009-04-09 05:30	169233	----a-w	c:\windows\hpoins27.dat

2009-04-09 05:25 . 2008-01-18 15:56	932	------w	c:\windows\hpomdl27.dat

2009-04-09 05:20 . 2005-06-07 09:40	49655	------w	c:\windows\UNNMP.cfg

2009-04-09 05:20 . 2005-02-08 12:12	2670592	------w	c:\windows\UNNMP.exe

2009-04-09 05:18 . 2001-07-09 09:50	176128	----a-w	c:\windows\system32\NeroCheck.exe

2009-04-09 05:17 . 2005-06-07 09:40	154855	------w	c:\windows\UNNeroVision.cfg

2009-04-09 05:17 . 2005-04-20 11:32	2916352	------w	c:\windows\UNNeroVision.exe

2009-04-09 05:16 . 2009-04-09 05:16	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Ahead

2009-04-09 05:16 . 2004-07-09 07:43	364544	------w	c:\windows\system32\TwnLib4.dll

2009-04-09 05:16 . 2004-07-26 15:16	476320	------w	c:\windows\system32\ImagXpr7.dll

2009-04-09 05:16 . 2004-07-26 15:16	471040	------w	c:\windows\system32\ImagXRA7.dll

2009-04-09 05:16 . 2004-07-26 15:16	262144	------w	c:\windows\system32\ImagXR7.dll

2009-04-09 05:16 . 2004-07-26 15:16	1568768	------w	c:\windows\system32\ImagX7.dll

2009-04-09 05:16 . 2001-06-26 06:15	38912	------w	c:\windows\system32\picn20.dll

2009-04-09 05:16 . 2000-06-26 09:45	106496	----a-w	c:\windows\system32\TwnLib20.dll

2009-04-09 04:33 . 2003-03-18 20:20	1060864	----a-w	c:\windows\system32\MFC71.dll

2009-04-09 04:33 . 2003-03-18 19:14	499712	----a-w	c:\windows\system32\MSVCP71.dll

2009-04-09 04:33 . 2003-02-21 03:42	348160	----a-w	c:\windows\system32\MSVCR71.dll

2009-04-09 04:30 . 2009-04-09 04:30	717	----a-w	c:\windows\unins000.dat

2009-04-09 04:21 . 2009-04-09 04:21	77898	----a-w	c:\windows\uinst001.exe


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-14 20:43 . 2009-04-08 18:32	125	----a-w	C:\service.log

2009-04-14 20:42 . 2009-04-09 04:22	--------	d-----w	c:\program files\OpenOffice.org1.1.0

2009-04-14 20:41 . 2009-04-08 18:30	16608	----a-w	c:\windows\gdrv.sys

2009-04-14 19:03 . 2009-04-14 19:03	--------	d-----w	c:\program files\Trend Micro

2009-04-14 18:48 . 2009-04-09 06:50	--------	d-----w	c:\program files\Opera

2009-04-14 18:29 . 2009-04-14 18:28	--------	d-----w	c:\program files\CCleaner

2009-04-14 18:28 . 2009-04-14 18:28	--------	d-----w	c:\program files\Yahoo!

2009-04-13 08:23 . 2009-04-13 08:23	--------	d-----w	c:\program files\VideoLAN

2009-04-12 19:54 . 2009-04-12 17:59	--------	d-----w	c:\program files\CzasoWyłącznik 2.0 PL

2009-04-12 16:00 . 2009-04-12 09:14	--------	d-----w	c:\program files\Norton Security Scan

2009-04-12 09:14 . 2009-04-12 09:14	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2009-04-12 07:41 . 2009-04-10 06:36	--------	d-----w	c:\program files\ALLPlayer

2009-04-12 05:45 . 2009-04-11 12:09	--------	d-----w	c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\Winamp

2009-04-11 12:24 . 2009-04-11 12:09	--------	d-----w	c:\program files\Winamp

2009-04-11 12:21 . 2009-04-11 12:21	--------	d-----w	c:\program files\Winamp Toolbar

2009-04-11 11:50 . 2009-04-11 11:49	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\Adobe

2009-04-11 05:32 . 2006-03-02 12:00	49712	----a-w	c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-04-11 05:32 . 2006-03-02 12:00	355830	----a-w	c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-04-11 05:32 . 2009-04-08 18:50	15080	----a-w	c:\documents and settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-04-11 05:25 . 2009-04-08 18:06	76487	----a-w	c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat

2009-04-11 05:22 . 2006-03-02 12:00	251152	--sha-r	C:\ntldr

2009-04-10 15:05 . 2009-04-10 15:05	--------	d-----w	c:\program files\XoftSpySE

2009-04-10 15:05 . 2009-04-10 15:05	--------	d-----w	c:\program files\RegCure

2009-04-10 15:05 . 2009-04-10 15:05	--------	d-----w	c:\program files\DAEMON Tools Toolbar

2009-04-10 15:05 . 2009-04-10 15:04	--------	d-----w	c:\program files\DAEMON Tools Lite

2009-04-10 07:19 . 2009-04-10 06:36	--------	d-----w	c:\program files\NAPI-PROJEKT

2009-04-10 07:08 . 2009-04-10 07:08	--------	d-----w	c:\program files\AskSearch

2009-04-10 07:08 . 2009-04-10 07:08	--------	d-----w	c:\program files\Vuze

2009-04-10 07:07 . 2009-04-10 07:07	--------	d-----w	c:\program files\Java

2009-04-10 07:04 . 2009-04-10 07:04	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\Java

2009-04-10 06:44 . 2009-04-10 06:44	--------	d-----w	c:\program files\Recode Media

2009-04-10 06:41 . 2009-04-10 06:41	--------	d-----w	c:\program files\ffdshow

2009-04-10 06:41 . 2009-04-10 06:41	--------	d-----w	c:\program files\Haali

2009-04-10 06:36 . 2009-04-10 06:36	594	----a-w	C:\updatedatfix.log

2009-04-10 06:35 . 2009-04-10 06:35	--------	d-----w	c:\program files\Ares

2009-04-09 18:17 . 2009-04-09 18:17	--------	d-----w	c:\program files\MSXML 4.0

2009-04-09 13:40 . 2009-04-09 13:40	444952	----a-w	c:\windows\system32\wrap_oal.dll

2009-04-09 13:40 . 2009-04-09 13:40	109080	----a-w	c:\windows\system32\OpenAL32.dll

2009-04-09 13:40 . 2009-04-09 13:40	--------	d-----w	c:\program files\OpenAL

2009-04-09 08:12 . 2009-04-08 18:32	--------	d--h--w	c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-04-09 08:12 . 2009-04-09 08:12	--------	d-----w	c:\program files\Codemasters

2009-04-09 07:52 . 2009-04-09 07:52	--------	d-----w	c:\program files\PocketRAR

2009-04-09 06:31 . 2009-04-08 18:45	159	----a-w	C:\Setup.log

2009-04-09 05:42 . 2009-04-09 05:42	--------	d-----w	c:\program files\SAGEM

2009-04-09 05:30 . 2009-04-09 05:25	--------	d-----w	c:\program files\HP

2009-04-09 05:26 . 2009-04-09 05:26	--------	d-----w	c:\program files\Hewlett-Packard

2009-04-09 05:26 . 2009-04-09 05:26	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\Hewlett-Packard

2009-04-09 05:26 . 2009-04-09 05:26	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\HP

2009-04-09 05:20 . 2009-04-09 05:16	--------	d-----w	c:\program files\Ahead

2009-04-09 05:18 . 2009-04-09 05:18	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\Nero

2009-04-09 05:16 . 2009-04-09 05:16	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\Ahead

2009-04-09 04:33 . 2009-04-09 04:33	--------	d-----w	c:\program files\Alwil Software

2009-04-08 18:39 . 2009-04-08 18:34	154	----a-w	C:\csb.log

2009-04-08 18:39 . 2009-04-08 18:36	--------	d-----w	c:\program files\Realtek

2009-04-08 18:37 . 2009-04-08 18:36	429	----a-w	C:\RHDSetup.log

2009-04-08 18:36 . 2009-04-08 18:36	315392	----a-w	c:\windows\HideWin.exe

2009-04-08 18:32 . 2009-04-08 18:32	--------	d-----w	c:\program files\Intel

2009-04-08 18:32 . 2009-04-08 18:32	--------	d-----w	c:\program files\Browser Configuration Utility

2009-04-08 18:32 . 2009-04-08 18:32	--------	d-----w	c:\program files\Gigabyte

2009-04-08 18:25 . 2009-04-08 18:25	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-04-08 18:06 . 2009-04-08 18:06	--------	d-----w	c:\program files\microsoft frontpage

2009-04-08 18:05 . 2009-04-08 18:05	--------	d-----w	c:\program files\Usługi online

2009-04-08 18:04 . 2009-04-08 18:04	21856	----a-w	c:\windows\system32\emptyregdb.dat

2009-03-16 12:18 . 2009-04-13 14:38	69448	----a-w	c:\windows\system32\XAPOFX1_3.dll

2009-03-16 12:18 . 2009-04-13 14:38	517448	----a-w	c:\windows\system32\XAudio2_4.dll

2009-03-16 12:18 . 2009-04-13 14:38	235352	----a-w	c:\windows\system32\xactengine3_4.dll

2009-03-16 12:18 . 2009-04-13 14:38	22360	----a-w	c:\windows\system32\X3DAudio1_6.dll

2009-03-09 13:27 . 2009-04-13 14:38	453456	----a-w	c:\windows\system32\d3dx10_41.dll

2009-03-09 13:27 . 2009-04-13 14:38	4178264	----a-w	c:\windows\system32\D3DX9_41.dll

2009-03-09 13:27 . 2009-04-13 14:38	1846632	----a-w	c:\windows\system32\D3DCompiler_41.dll

2009-02-09 14:07 . 2006-03-02 12:00	1847040	----a-w	c:\windows\system32\win32k.sys

.


------- Sigcheck -------


[-] 2008-04-14 17:21	1055232	5785AF0BE0093A9F0A9169A498CEE0E5	c:\windows\explorer.exe

[-] 2006-03-02 12:00	1033728	6A367D11A9DD346C32CF747C269E8DA8	c:\windows\$NtServicePackUninstall$\explorer.exe

[-] 2008-04-14 17:21	1035264	091A02D3A57B481BB380BEAD9C6BB6BE	c:\windows\ServicePackFiles\i386\explorer.exe

[-] 2008-04-14 17:21	1035264	4664F15E60BB0366F6958238F43EA03B	c:\windows\SoftwareDistribution\Download\bb44941ebc6c98c13a74d1f65de46494\explorer.exe


[-] 2006-03-02 12:00	15360	8175E86C0EC7F1DDF8D64ADBF1C471B3	c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ctfmon.exe

[-] 2008-04-14 17:21	15360	C870C3A23ED62789CC3399F9AD74755C	c:\windows\ServicePackFiles\i386\ctfmon.exe

[-] 2008-04-14 17:21	15360	B730003185B18357975D74D17BC9BC40	c:\windows\SoftwareDistribution\Download\bb44941ebc6c98c13a74d1f65de46494\ctfmon.exe

[-] 2008-04-14 17:21	35328	D0BAE7EB6B947CB47158B2A6592EC1D2	c:\windows\system32\ctfmon.exe


[-] 2006-03-02 12:00	25088	E7C41728E99746919191A215CA30F70A	c:\windows\$NtServicePackUninstall$\userinit.exe

[-] 2008-04-14 17:21	26624	7BC085730B20D096747764E4705046A8	c:\windows\ServicePackFiles\i386\userinit.exe

[-] 2008-04-14 17:21	26624	41EDA5110A40471DDC55861454739405	c:\windows\SoftwareDistribution\Download\bb44941ebc6c98c13a74d1f65de46494\userinit.exe

[-] 2008-04-14 17:21	46592	F4597F9DC78C0D64CFBD74D1C3DA0A52	c:\windows\system32\userinit.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B}"= "c:\program files\Winamp Toolbar\winamptb.dll" [2009-02-19 1262888]


[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{57bca5fa-5dbb-45a2-b558-1755c3f6253b}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 35328]

"Google Update"="c:\documents and settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2009-04-09 133104]

"ares"="c:\program files\Ares\Ares.exe" [2008-12-13 906240]

"ALLUpdate"="c:\program files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" [2008-11-24 889856]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-12-29 708040]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GEST"="m‘|\ü" [X]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-05-16 13529088]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-05-16 86016]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 176128]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-10-14 69632]

"hpqSRMon"="c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2007-08-22 100864]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" [2005-11-10 57455]

"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2009-03-09 57856]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2008-05-16 1650688]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2008-02-13 16879104]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 35328]


c:\documents and settings\Sobczak\Menu Start\Programy\Autostart\

OpenOffice.org 1.1.0.lnk - c:\program files\OpenOffice.org1.1.0\program\quickstart.exe [2003-10-9 61515]


c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-10-14 214360]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]

"Taskman"="c:\recycler\S-1-5-21-6751109391-0229645437-470497810-3530\hd1.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"msacm.avis"= ff_acm.acm

"msacm.ac3filter"= ac3filter.acm


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\Codemasters\\GRID\\GRID.exe"=

"c:\\Program Files\\Ares\\Ares.exe"=

"c:\\Program Files\\Vuze\\Azureus.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=


S1 aswSP;avast! Self Protection; [x]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2009-02-05 20560]

S2 ES lite Service;ES lite Service for program management.;c:\program files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE [2008-07-17 80392]--- Inne Usługi/Sterowniki w Pamięci ---


*Deregistered* - ALG

*Deregistered* - aswUpdSv

*Deregistered* - AudioSrv

*Deregistered* - avast! Antivirus

*Deregistered* - avast! Mail Scanner

*Deregistered* - avast! Web Scanner

*Deregistered* - Browser

*Deregistered* - CryptSvc

*Deregistered* - DcomLaunch

*Deregistered* - Dhcp

*Deregistered* - Dnscache

*Deregistered* - ERSvc

*Deregistered* - ES lite Service

*Deregistered* - EventSystem

*Deregistered* - FastUserSwitchingCompatibility

*Deregistered* - helpsvc

*Deregistered* - hpqcxs08

*Deregistered* - hpqddsvc

*Deregistered* - ImapiService

*Deregistered* - lanmanserver

*Deregistered* - lanmanworkstation

*Deregistered* - LmHosts

*Deregistered* - MSIServer

*Deregistered* - Net Driver HPZ12

*Deregistered* - Netman

*Deregistered* - Nla

*Deregistered* - NVSvc

*Deregistered* - Pml Driver HPZ12

*Deregistered* - PolicyAgent

*Deregistered* - ProtectedStorage

*Deregistered* - RpcSs

*Deregistered* - SamSs

*Deregistered* - Schedule

*Deregistered* - seclogon

*Deregistered* - SENS

*Deregistered* - SharedAccess

*Deregistered* - ShellHWDetection

*Deregistered* - Spooler

*Deregistered* - srservice

*Deregistered* - SSDPSRV

*Deregistered* - stisvc

*Deregistered* - TermService

*Deregistered* - Themes

*Deregistered* - TrkWks

*Deregistered* - UMWdf

*Deregistered* - W32Time

*Deregistered* - WebClient

*Deregistered* - winmgmt

*Deregistered* - wscsvc

*Deregistered* - wuauserv

*Deregistered* - WZCSVC


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12	REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt	REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'


2009-04-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1606980848-688789844-839522115-1004.job

- c:\documents and settings\Sobczak\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-09 07:05]


2009-04-12 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan for Sobczak.job

- c:\program files\Norton Security Scan\Nss.exe [2009-03-13 18:20]


2009-04-14 c:\windows\Tasks\RegCure Program Check.job

- c:\program files\RegCure\RegCure.exe [2008-12-29 17:58]


2009-04-10 c:\windows\Tasks\RegCure.job

- c:\program files\RegCure\RegCure.exe [2008-12-29 17:58]


2009-04-11 c:\windows\Tasks\WebReg HP Deskjet F2200 series.job

- c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqwrg.exe [2007-10-14 18:40]


2009-04-14 c:\windows\Tasks\XoftSpySE 2.job

- c:\program files\XoftSpySE\XoftSpy.exe [2009-04-08 13:51]


2009-04-10 c:\windows\Tasks\XoftSpySE.job

- c:\program files\XoftSpySE\XoftSpy.exe [2009-04-08 13:51]

.

- - - - USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -


BHO-{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - c:\program files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

Toolbar-{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - c:\program files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

WebBrowser-{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98} - c:\program files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

HKLM-Run-*ctfmon32 - c:\documents and settings\Sobczak\Dane aplikacji\svchost.exe.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.daemon-search.com/startpage

uSearchURL,(Default) = hxxp://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=10615&gct=&gc=1&q=%s

IE: &Winamp Search - c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1375 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-04-14 22:43

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS


detected NTDLL code modification:

ZwOpenFile


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

c:\program files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\windows\system32\wdfmgr.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\program files\OpenOffice.org1.1.0\program\soffice.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

c:\windows\system32\msiexec.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\Setup\avast.setup

c:\windows\system32\msiexec.exe

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: ~,10time:~,-3machine was rebootedCombobatch-by

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-04-14 20:44


Przed: 66 387 607 552 bajtów wolnych

Po: 66 516 148 224 bajtów wolnych


WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect


412	--- E O F ---	2009-04-12 06:41

(Henio Mazurek) #4

i ntldr w Find3m to chyba źle, zobacz jeszcze tutaj

http://helpc.eu/viewtopic.php?f=26&t=1674