Winda muli, nie widzi pendrive, nie budzi sie z uspienia,log


(Teraw) #1

problem przedstawia sie nastepujaco:

win xpsp2 chodzi bardzo powoli,

komputer nie widzi podlaczonych pendrive: sprzet widzi, w zarzadzaniu komputerem jest, nie ma w moim komputerze.

ponadto komputer po przejsciu w stan uspienia, niby sie budzi, ale ekran pozostaje czarny.

komp to laptop, hp nc6120

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:53:49, on 07-01-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Steganos AntiSpyware 2006\WRSSSDK.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Documents and Settings\Karol\Pulpit\SP2004\SP2004.exe

C:\Documents and Settings\Karol\Pulpit\SP2004\SP2004.exe

C:\Documents and Settings\Karol\Pulpit\SP2004\Procesy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AntiSpyware 2006] "C:\Program Files\Steganos AntiSpyware 2006\saspy2006.exe" /startintray

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1166004440171

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1151144893578

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: OracleOraHome92ClientCache - Unknown owner - C:\oracle\ora92\BIN\ONRSD.EXE

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Steganos AntiSpyware 2006\WRSSSDK.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

(Bbieniol) #2

Czysto :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start -> uruchom -> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzebne przy autostarcie programy :slight_smile: