Windir.csrss, windir.svchost, prosze o pomoc


(Piotr1306) #1

Na dyskach pojawiły mi sie pliki pliki: geck171.exe, eee2.exe, keyboard9.exe, mousepad9.exe, newname9.exe, jak je usune, to po ponownym uruchomieniu komputera znowu sie tworzą. Program Bazooka, który wykrył poniższe obiekty:

-Cydoor

-Exploit searchterror.com

-Exploit Beehappy.biz

-WinDir.csrss

-WinDir.svchost

Nie moge sobie z tym poradzić, prosze o pomoc

dziekuje


(Zimmer Hans) #2

Proszę wklej loga z progamu HijackThis, tu jest link

Jeśli nie wiesz jak to zrobić to wygląda to tak, że uruchamiasz

program i klikasz "Do a System Scan Only" i wklejasz tylko to

co otrzymałeś w pliku tekstowym. Pamiętaj żeby użyć cytatu

aby log był czytelniejszy, samemu nic nie usuwaj tylko poczekaj

na speców od tego! !!

W razie pytań pisz


(Piecu92) #3

Są to WIRUSY lub konie trojańskie !!


(Piotr1306) #4


(Bbieniol) #5

W trybie awaryjnym z wyłącząnym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery pogrubione ręcznie z dysku):

Skan EWIDO po update :slight_smile:

Po zabiegach log z Hijacka + log z Silent Runners


(Piotr1306) #6

Oto log do kontroli:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:20:49, on 2006-04-08

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS.1\System32\smss.exe

D:\WINDOWS.1\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS.1\system32\services.exe

D:\WINDOWS.1\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS.1\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS.1\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS.1\Explorer.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

D:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

D:\WINDOWS.1\System32\svchost.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\BitTorrent\bittorrent.exe

D:\WINDOWS.1\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\HijackThis.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.idg.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=D:\WINDOWS.1\System32\Userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - D:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - D:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\pl-pl\msntb.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - D:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\pl-pl\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS.1\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: BitTorrent.lnk = C:\BitTorrent\bittorrent.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.encyklopedia.com/

O15 - Trusted Zone: http://www.bloodshed.net

O15 - Trusted Zone: http://www.borland.com

O15 - Trusted Zone: *.borland.com

O15 - Trusted Zone: http://www.borland.pl

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.dobreprogramy.pl

O15 - Trusted Zone: *.portal.eszkoly.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.eszkoly.pl

O15 - Trusted Zone: *.eszkoly.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.helion.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.lemontv.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.o2.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.pajacyk.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.pandasoftware.com

O15 - Trusted Zone: *.pandasoftware.com

O15 - Trusted Zone: http://*.wp.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.www.wp.pl

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1138806780687

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0001-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.1_01) - 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{46279359-3724-4AA0-9ED4-0409DA45BFB4}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "D:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WB - D:\PROGRA~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Windows Security Drivers (csrs) - Unknown owner - D:\WINDOWS.1\csrss.exe (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - D:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: Windows Service Drivers (svcservice) - Unknown owner - D:\WINDOWS.1\svchost.exe (file missing)

i Silent Runners:

"Silent Runners.vbs", revision 44, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

(Gblade) #7

Kasujesz wpisy w hjt w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu:

Start>>>uruchom>>>services.msc>>> wyłacz usługi:

Windows Security Drivers, Windows Service Drivers

Kasujesz wpisy w hjt i pogrubione pliki.

( nie pomyl lokalizacji)

Log z silenta jest ucięty, poczekaj na komunikat Done! .


(Piotr1306) #8

log z silenta:


(Gblade) #9

Log ucięty, ale ta część jes czysta.


(Piotr1306) #10