Windows 7 kompozycje [themes] edytor


(PhxQ) #1

jaki program najlepiej nadaje się do projektowania kompozycji tzw. themes dla Windows 7?


(system) #2

Ave’s Vista Style Builder

Niestety jest płatny.