Windows 7 - wolna praca


(Majkel00) #1

System zaczął coraz wolniej pracować.

Addition: http://www.wklej.org/hash/630bb0c39de/

 

Proszę o pomoc :slight_smile:


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {21CB2E96-CE16-44DF-BC7C-93DC5408806D} - System32\Tasks\{AACD7B7B-5DAC-4A55-AA9C-D0E2B75026B9} = Firefox.exe http://ui.skype.com/ui/0/5.9.0.123/pl/abandoninstall?page=tsPlugin
HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [11821160 2011-05-09] (Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [248552 2010-05-14] (Sun Microsystems, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [gemstrmw] = C:\Windows\SysWOW64\gemstrmw.exe [24576 2012-01-12] (Gemplus)
HKLM-x32\...\Run: [KiesTrayAgent] = C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [310064 2014-06-14] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1371693761-1092660794-2885248797-1000 - {2226B6D6-9CBC-4E1C-9075-90ECED708DF8} URL =
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho] - https://chrome.google.com/webstore/detail/dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho] - https://chrome.google.com/webstore/detail/dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho [Not Found]
S3 ewusbnet; system32\DRIVERS\ewusbnet.sys [X]
U4 klkbdflt2; system32\DRIVERS\klkbdflt2.sys [X]
R3 PCDSRVC{127174DC-C366ED8B-06020101}_0; \\c:\program files\pc-doctor\pcdsrvc_x64.pkms [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.