Windows installer próbuje instalować Adobe Acrobat 7.0


(Anderkent) #1

... przy każdym otwarciu Mój Komputer etc.

Laptopa dostałem używanego z dyskiem zapchanym śmieciami ale na razie nie mam czasu ani możliwości przeprowadzić formata. Można założyć że wszystko co nie jest podstawowe jest do usunięcia.

Log HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:44:25, on 2007-12-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\1XConfig.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries User\BIN\GCardSrvNT.exe

C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

C:\PROGRA~1\PANASO~2\REMOTE~1\kmentsrv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries User\BIN\RegTool.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

D:\skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\GetRight\GetRight.exe

C:\Program Files\GetRight\GetRight.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://english.ircfast2.com/index.php?rvs=hompag

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Proxy Server] C:\Program Files\Hewlett-Packard\ProxyService\ProxyService.lnk

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RegTool] C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries User\BIN\RegTool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gemstrmw] C:\WINDOWS\system32\gemstrmw.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ZCfgSvc.exe] C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Veoh] "C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe" /VeohHide

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: HotSync Manager.LNK = C:\Program Files\Palm\HOTSYNC.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: HotSync Manager.LNK = C:\Program Files\Palm\HOTSYNC.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.pl/s/v/20.10/uploader2.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/corpo/static/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {D20B358F-6B92-4788-B61F-4BEC23DA6B17} (e-foto Picture Upload Plugin) - http://www.e-foto.pl/servletv3/efotouploader.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D7208880-9B7A-43E1-AABB-8C888A5704F9} (NetCamPlayerWeb11gv2 Control) - http://192.168.1.115/NetCamPlayerWeb11gv2.cab

O16 - DPF: {E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD} - http://download.abacast.com/download/files/abasetup160.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: GemSAFE Card Server - Gemplus - C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries User\BIN\GCardSrvNT.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

O23 - Service: HP Status Print - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: KME Remote Server - Unknown owner - C:\PROGRA~1\PANASO~2\REMOTE~1\kmentsrv.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Klient Symantec AntiVirus (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe


--

End of file - 14565 bytes

Laptop działa pod Windowsem XP Prof

Z góry dziękuję.

Edit:

zapomniałem dodać że podobne zapytanie (czy instalować adobe acrobat) wyskakuje przy uruchamianiu systemu, oraz że instalacja nigdy się nie udaje (brak jakiegoś pliku).

Oraz że adobe acrobat działa jak się go normalnie uruchomi.


(Gutek) #2

Syfu nie widze w HJT

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0 - ty chcesz odinstlować czy co?


(Anderkent) #3

Nie, po prostu za każdym razem jak otwieram Mój Komputer wyskakuje okienko windows installer i próbuje przeprowadzić instalacje Adobe Acrobat. W mniej więcej połowie wyskakuje wiadomość że plik C:/Program files/ Adobe/ Acrobat 7.0/ Setup fies / AcroPro / CPG / Data1.cab nie istnieje lub jest uszkodzony. Ja chce żeby ta instalacja przestała się pokazywać (bo trzeba 10 razy klikać anuluj zanim to się skończy i otworzy się okno mój komp.)

edit: tego pliku tam rzeczywiście nie ma.


(Gutek) #4

Zobacz w dodaj/usuń czy masz Acrobat 7.0


(Anderkent) #5

Mam.

Hmm ten instalator windows w sumie nie pisze że instaluje, tylko że konfiguruje adobe acrobat 7.0. Tyle że on tak chyba pisze przy każdej instalacji.

dodatkowo (ale to chyba nie związane) zauważyłem sporo katalogów o nazwach typu:

  • , instalacja adobe pojawia się też przy uruchamianiu IE (ale to w sumie to samo co otwieranie Mój komputer), oraz, bo tego nie sprecyzowałem, po anulowaniu próbuje się ta instalacja uruchomić jeszcze 4 razy zanim otworzy się explorator.

(Gutek) #6

Chce się uaktualnić?