Windows nie wykrywa antywirusa i niepotrzebne procesy


(Vickson) #1

Siema, mam problem w tym że mój Windows nie wykrywa mojego antywirusa (sorka za literowke :D)

Odrazu chciałbym usunąć niepotrzebne procesy żeby nie brało mi tyle RAM.

Log z HiJackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:38:42, on 2007-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloDMVSvc.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\iolo\AntiVirus\ioloAV.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\iolo\AntiVirus\iAVEmailScanner.exe

C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus\dvpapi.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_12\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [iolo AntiVirus] "C:\Program Files\iolo\AntiVirus\ioloAV.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_12\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_12\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\iavlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\iavlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\iavlsp.dll

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - 

O20 - AppInit_DLLs:  

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: DvpApi (dvpapi) - Authentium, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus\dvpapi.exe

O23 - Service: iolo DMV Service (ioloDMV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloDMVSvc.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe


--

End of file - 4673 bytes

(Sebawroclaw) #2

To w końcu Wirusa czy antywirusa:D

wyczyść rejest CCleanier


(Vickson) #3

Nie wykrywa antywirusa ;d


(Gutek) #4

usuń wpisy HJT