Windows - przeglądarka zdjęć


(dao) #1

Czy jest możliwe powiększenie w Windows XP miniaturek zdjęć.


(M Suszwedyk) #2

Star > Uruchom > regedit > klucz HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer. Z menu Edycja wybierasz Nowy > Wartość DWORD. Nadajesz nazwę ThumbnailSize. Klikasz dwukrotnie na utworzoną wartość, zaznaczasz system dziesiętny i w pole dane wartości podajesz rozmiar w pikselach (z przedziału (32,256) standardowe miniatury to 90)

Złączono Posta : 04.11.2005 (Pią) 23:00

Jeśli nie chcesz robić tego ręcznie to taka opcja jest chyba w programie Tweak XP.