Windows się uruchamia ok. 10 minut

Mam to samo:( to są moje logi:

p.s mało tego że się dłuuugo uruchamia to jeszcze często się wiesza:/

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:03:35, on 2009-02-17

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20978)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Drive Space Indicator\DrvSpace.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O1 - Hosts:

Yahoo!

O1 - Hosts:

O1 - Hosts:

O1 - Hosts:

O1 - Hosts:

O1 - Hosts:

O1 - Hosts:

Yahoo

O1 - Hosts:

Yahoo! - Help

dublju ,

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu

fix w hijackthis

log z Combofix:

http://wklej.eu/index.php?id=27defe265e

Przejrzyj ten temat:

>http://www.searchengines.pl/Optymalizacja-…e-XP-t5989.html

jessi