Windows/system32/config/system


(Roseng) #1

czesc pojawił mi sie taki komunikat i komp nie chcial sie uruchomic bo nie umial znaleźć tego pliku, ostatnio mi sie tak zrobilo to za kilka dni zmienilaem system, wiecie co może byc przyczyna ze ten plik zniknał.


(3dm Racek) #2

Jakiś WIR :slight_smile:


(JNJN) #3

Niedawno podawałem link do tego problemu,znajdz.

Przyczyny.

Pamięć - przetestuj na błędy

Dysk - zdejmij i załóż partycje,sprawdz

Taśma łącząca dysk z płytą.

http://www.goldmemory.cz/

http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/arti ... 10645.html


(Roseng) #4

wklejam swoje logo na wszelki wypadek

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 18:36:11, on 2004-12-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\PROGRA~1\HARDWA~1\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\PROGRA~1\HARDWA~1\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\MOJEDO~1\GADU-G~1\gg.exe

C:\WINDOWS\wanmpsvc.exe

C:\Program Files\AOL 8.0\aoltray.exe

C:\Program Files\AOL 8.0\waol.exe

C:\Program Files\AOL 8.0\shellmon.exe

C:\Program Files\AOL Companion\companion.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\DOCUME~1\ROSENG\USTAWI~1\TEMP_tc\HIJACK~1.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [setup] E:\REGSET\Demo\Demo.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\HARDWA~1\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\HARDWA~1\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM..\Run: [wpkontakt] C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe -autostart

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [AQQ] C:\Program Files\MyPortal\Akuku\Akuku.exe

O4 - HKCU..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [RSD_HDDThermo] C:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\MOJEDO~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: AOL Companion.lnk = C:\Program Files\AOL Companion\companion.exe

O4 - Global Startup: AOL 8.0 Tray Icon.lnk = C:\Program Files\AOL 8.0\aoltray.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O16 - DPF: komentator - http://sport.onet.pl/komentator.cab

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{812EC976-F897-4E74-BC53-E946FB35B3CC}: NameServer = 205.188.146.146

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll


(Asterisk) #5

Może to być uszkodzenie rejestru.

Polecam lekturę tego ==:>

Jak odzyskać system Windows XP