[WindowsXP] Kolejkowanie procesów


(Mkjasinski) #1

Witam,

czy mógłbym uzyskać informacje na temat kolejkowania procesów w systemie WindowsXP, konkretnie chodzi o algorytm(-y) z jakich korzysta planista podczas przydzielania dostępu procesów do procesora.

Pozdrawiam

Marcin


(Andrewdz) #2

Regulator PID (ang. proportional-integral-derivative controller - regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący) - w automatyce, regulator składający się z członu proporcjonalnego P o wzmocnieniu kp, całkującego I o czasie zdwojenia Ti oraz różniczkującego D o czasie wyprzedzenia Td. Jego celem jest utrzymanie wartości wyjściowej na określonym poziomie, zwanym wartością zadaną.

Regulatora PID używa się np. do sterowania temperaturą procesu, w tym wypadku działa on jak bardzo dokładny termostat. Może również sterować ciśnieniem, natężeniem przepływu, składem chemicznym, siłą, prędkością i innymi sygnałami. Regulatory znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, w tym przypadku ich zadaniem jest utrzymywanie stałej prędkości samochodu bez względu na warunki jazdy (tzw. tempomat).

Regulator realizuje algorytm:

U(t) = k_{p} \left[\varepsilon(t) + {1 \over T_{i}} \int \varepsilon (t) dt +T_{d} {d \varepsilon (t) \over dt} \right]

Transmitancja operatorowa idealnego regulatora PID:

Schemat blokowy idealnego Regulatora PID

G_{PID}(s) = k_{p} \left[1 + {1 \over T_{i} s } + T_{d}s \right]

Idealne różniczkowanie jest nierealizowalne fizycznie.

Transmitancja operatorowa rzeczywistego regulatora PID:

G_{PID}(s) = k_{p} \left[1 + {1 \over T_{i} s } + {T_{d}s \over {T_{d} \over K_{d}}s + 1 }\right]

gdzie:

kp - współczynnik wzmocnienia

Ti - czas zdwojenia

Td - czas wyprzedzenia

s - zmienna zespolona w przekształceniu Laplace'a

Kd - stała różniczkowania

Aby z regulatora PID zrobić regulator:

* P (proporcjonalny), należy ustawić Ti = \infty i Td = 0

* PD (proporcjonalno-różniczkujący), należy ustawić Ti = \infty

* PI (proporcjonalno-całkujący), należy ustawić Td = 0