WinFixer


(Kas) #1

prog.ScanSpyware znajduje WinFixer w opisie duze zagrozenie ale nie moze go usunac probowalem w trybie awaryjnym i tez nic jak to usunac i czy naprawde trzeba


(adpawl) #2

O ile się nie myle …to chyba to narzędzie Symanteca usuwa ten badziew

http://securityresponse.symantec.com/av … .tool.html

Daj loga z HijackThisa do sprawdzenia… :wink:


(Kas) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:25:57, on 02.12.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programme\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Programme\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Programme\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

C:\Programme\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccWarden.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Programme\Google\Web Accelerator\googlewebaccclient.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Programme\Canon\MultiPASS4\MPDBMgr.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ssstars.scr

C:\Programme\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Log\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://localhost:9100/proxy.pac

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - C:\Programme\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - C:\Programme\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Programme\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Programme\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Programme\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Programme\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Run Google Web Accelerator.lnk = C:\Programme\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccWarden.exe

O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120146004015

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DF8257D8-F004-4E45-8339-E008844E6360}: NameServer = 195.3.96.67 195.3.96.68

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Machine Debug Manager (MDM) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE (file missing)

O23 - Service: MpService - Canon Inc. - C:\Programme\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Office Source Engine (ose) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE (file missing)

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Złączono Posta : 02.12.2005 (Pią) 15:04

czy moze ktos sprawdzic dzieki

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #4

Poczytaj Usuwanie Trojana Vundo - http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … &p=204885&


(Kas) #5
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:19:43, on 03.12.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Programme\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Programme\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Programme\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Programme\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccWarden.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Programme\Google\Web Accelerator\googlewebaccclient.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Programme\Canon\MultiPASS4\MPDBMgr.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Log\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://localhost:9100/proxy.pac

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - C:\Programme\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - C:\Programme\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Programme\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Programme\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Programme\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Programme\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Run Google Web Accelerator.lnk = C:\Programme\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccWarden.exe

O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120146004015

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DF8257D8-F004-4E45-8339-E008844E6360}: NameServer = 195.3.96.67 195.3.96.68

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: MpService - Canon Inc. - C:\Programme\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

WinFixer usuniety czy moze ktos sprawdzic loga teraz

(Gutek) #6

WinFixer usuniety to powinno byc na górze :wink:

Co tutaj sprawdzać, jest Ok - wcześniej tylko męczył ciebie WinFixer usuniety i dlatego miałeś linka :wink: