Winlogon.exe


(Mal1975) #1

Cze mam problem! Gdy włączam neta to pojawia mi sie komunikat przez AVAST "Czas oczekiwania na połączenie internetowe upłynął. Czekac dalej? (winlogon.exe-smtp.sd.newyorklife.com:25) pojawiają się również inne adresy. Co mam robic?!


(Drahalt) #2

poczytaj:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo … 52301.html

więc wrzuć loga z hijackthis’a :wink:

Pozdrawiam :smiley:


(Mal1975) #3

Sorki ze tak długo nie odpisywałem! :smiley:

Oto podaje moj log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:14:32, on 2005-12-11

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Venturi2\Client\ventc.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Venturi2\Configurator\ventcfg.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00002.exe"

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00002.exe"

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Venturi 2.lnk = ?

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7DE3A99A-CE3A-40C7-8336-CEDA77E9A825}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - C:\WINDOWS\System32\msctl32.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Venturi2 Client (Venturi2) - Fourelle Systems, Inc - C:\Program Files\Venturi2\Client\ventc.exe

Prosze o szybką odpowiedż :slight_smile:


(Gutek) #4
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Mal1975) #5

Dzieki na razie wszystko działa! :smiley:

O to mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:58:03, on 2005-12-11

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Venturi2\Client\ventc.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Venturi2\Configurator\ventcfg.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Venturi 2.lnk = ?

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7DE3A99A-CE3A-40C7-8336-CEDA77E9A825}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Venturi2 Client (Venturi2) - Fourelle Systems, Inc - C:\Program Files\Venturi2\Client\ventc.exe

(Gutek) #6

Już Ok czysto :smiley:


(Mal1975) #7

Dzięki Gutek jestem Ci wdzięczny! !!