WinMerge 2.14 - jak ustawić porównanie dwóch plików tekstowych?


(Djzon) #1

WinMerge 2.14 - jak ustawić porównanie dwóch plików tekstowych?

 

 

Pierwszy plik tekstowy zawiera:

hxxp://site.com/123_0 
hxxp://site.com/124_456 
hxxp://site.com/125_00 
hxxp://site.com/10989451256_0 
hxxp://site.com/599600933_0 
hxxp://site.com/599663861_456723450 
hxxp://site.com/299675755_0 
hxxp://site.com/9899702658_45678920 
hxxp://site.com/599832455_0 
hxxp://site.com/799855616_0

 

Drugi plik tekstowy zawiera:

hxxp://site.com/123_0 
hxxp://site.com/345678_654876 
hxxp://site.com/4455125_00 
hxxp://site.com/799855616_0

 

 

Chciałbym uzyskać taki rezultat:

hxxp://site.com/345678_654876 
hxxp://site.com/4455125_00

 

Czyli te 2 linki nie znajdują się na Pierwsze liście

 

Chciałbym móc własnie w taki sam sposób porównywać każde inne listy

Pierwsza lista jest zawsze wzorcem (i nie może się powtarzać w drugiej liście)

 

WinMerge - nie pokazuje tak jak bym tego oczekiwał.

Np. Te na biało zaznaczone linie/linki są duplikatami...

Kto pomoże?

Zaznaczam, żeby było jak najmniej kroków, abym nie wykonywał wiele czynności naraz.. Klikam porównaj i oczekuje rezulatów, bez używania dodatkowych programów do usuwania duplikatów , bez większego kombinowania...