WinRAr


(Komputerowiec) #1

jak dodać hasło do archiwum rar


(adpawl) #2

Wystarczy w oknie dodawania plików do archiwum wejść w zakładkę Zaawansowane i tam kliknąć przycisk Wprowadź hasło…