Wirus-heur.w32 - logi -proszę o pomoc


(Mark P) #1

skanowałem komputer mks vir i wykrył w plikach heur.W32

Moje problemycto: utrata połączeń z internetem

nieuruchamianie się wielu programów

zacinanie się komputera oraz internetu

logi:

Combofix: http://www.wklejto.pl/112764 hasło: mark

HiJackThis: http://www.wklejto.pl/112765 hasło: mark


(Krzych Wiel) #2

Skorzystaj z pomocy CCE:

http://forums.comodo.com/polski-polish/ ... #msg572836

http://forums.comodo.com/polski-polish/ ... #msg573012


(Mark P) #3

dziękuje, pomogło, programy działają a komputer jest już czysty. dzięki serdeczne!