Wirus LoliPop


(Klocu8dwa) #1

OTL: http://www.wklej.org/id/1266227/

Extras: http://www.wklej.org/id/1266232/


(Acorus) #2

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

:OTL
O4 - HKLM..\RunOnce: [daemontoolslite] File not found
O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
[2014-02-08 14:09:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\kllocu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Start Lollipop
[2014-02-08 14:09:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\kllocu\AppData\Local\Lollipop

:Commands
[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt.


(Klocu8dwa) #3

Dziękuje za szybką odpowiedź