Wirus porno u kumpla

Witam dzisiaj zadzwonił do mnie kumpel z problemem iż co restart kompa pojawiają mu się ikony porno. Także zniknęły mu wszystkie dyski oraz ma problemy ogólnie niby z wirusami.

Tutaj macie logi z HiJacka

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:21: VIRUS ALERT!, on 2008-09-29

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\DWL-G520M Wireless 108G MIMO PCI Adapter\acs.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksvirmonsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mkstray.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_mail.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\MicroAV\MicroAV.exe

C:\Windows\system32\YUR1.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\DWL-G520M Wireless 108G MIMO PCI Adapter\AIRPLUS.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: QXK Olive - {5DDF175B-E889-40BE-B06F-9007E1BEC507} - C:\WINDOWS\dfmlxbpkvgq.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: peltodgx - {10BE6795-633E-4CC7-BE84-605669ECB604} - C:\WINDOWS\peltodgx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GEST] =

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mkstray] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mkstray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mks_mail] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_mail.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [\YURAE.exe] C:\Windows\system32\YURAE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YURAF.exe] C:\Windows\system32\YURAF.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YURB0.exe] C:\Windows\system32\YURB0.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YURB1.exe] C:\Windows\system32\YURB1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANTIVIRUS] C:\Program Files\MicroAV\MicroAV.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR1.exe] C:\Windows\system32\YUR1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR2.exe] C:\Windows\system32\YUR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR3.exe] C:\Windows\system32\YUR3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR4.exe] C:\Windows\system32\YUR4.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [\YURAE.exe] C:\Windows\system32\YURAE.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YURAF.exe] C:\Windows\system32\YURAF.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YURB0.exe] C:\Windows\system32\YURB0.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YURB1.exe] C:\Windows\system32\YURB1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ANTIVIRUS] C:\Program Files\MicroAV\MicroAV.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR1.exe] C:\Windows\system32\YUR1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR2.exe] C:\Windows\system32\YUR2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR3.exe] C:\Windows\system32\YUR3.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR4.exe] C:\Windows\system32\YUR4.exe

O4 - Global Startup: D-Link REG Utility.lnk = C:\Program Files\DWL-G520M Wireless 108G MIMO PCI Adapter\Reg.exe

O4 - Global Startup: DWL-G520M Wireless 108G MIMO PCI Adapter Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: onfwbsak - {86D6E2E2-FC6A-4DCA-A9CA-96AE714B37F8} - C:\WINDOWS\onfwbsak.dll

O21 - SSODL: rwlfsdmk - {8C5CF701-761E-4F26-B986-23186A02251B} - C:\WINDOWS\rwlfsdmk.dll

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\Program Files\DWL-G520M Wireless 108G MIMO PCI Adapter\acs.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: MksFwall - MKS Sp z o.o. - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe

O23 - Service: MksPC - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe

O23 - Service: MksUpdate - MKS Sp. z o. o. - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe

O23 - Service: mks_vir file monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksvirmonsvc.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


--

End of file - 8666 bytes

liczę się z tym, iż mój post może być mało pomocny, ale nie mogłem się powstrzymać.

sposób pytania “na kumpla” jest tak oklepany, że aż obraża :). napisz wprost że przeglądałeś xxx przez internet explorer, albo uruchamiałeś jakieś “odtwarzacze webkamerek” i po problemie.

w każdym razie spróbuj uruchomić w trybie awaryjnym i przeskanować spybotem s&d.

Ja to bym nawet się ucieszył z takich reklam, no żartuję. Daj log z combofixa bo na tamtych lepiej się znam. I przeskanuj kompa ad aware.

fix w hiajckthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\dfmlxbpkvgq.dll

C:\WINDOWS\peltodgx.dll

C:\Windows\system32\YUR1.exe

C:\Windows\system32\YUR2.exe

C:\Windows\system32\YUR3.exe

C:\Windows\system32\YUR4.exe

C:\Windows\system32\YURAE.exe

C:\Windows\system32\YURAF.exe

C:\Windows\system32\YURB0.exe

C:\Windows\system32\YURB1.exe

C:\Windows\system32\YUR1.exe

C:\Windows\system32\YUR2.exe

C:\Windows\system32\YUR3.exe

C:\Windows\system32\YUR4.exe


Folder::

C:\Program Files\MicroAV

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

OT - kosz.