Wirus. Prosze o sprawdzenie loga


(Rezlem0509) #1

Na pulpicie pojawiają sie dziwne informacje. W tray jest info o wirusie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:00:14, on 10.06.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Programme\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\DJSNETCN.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Marmiko Shared\MZCCntrl.exe

C:\Programme\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Programme\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe

C:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Programme\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\DT\Sinus 1054 data\Wifiusb.exe

D:\Programme\SpeedFan\speedfan.exe

D:\Programme\BitComet\BitComet.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

F:\firefox\SpywareQuakeInstaller(2).exe

C:\Programme\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOKUME~1\Adam\LOKALE~1\Temp\Rar$EX01.094\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Nothing - {6ab7158b-4bff-4160-ad7d-4d622df548cf} - C:\WINDOWS\system32\hp100.tmp (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programme\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Programme\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programme\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Programme\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Norton Personal Firewall - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - D:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "D:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Verknüpfung mit der High Definition Audio-Eigenschaftenseite] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [DJSNetCN] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\DJSNETCN.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\Programme\Tlen.pl\tlen.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [T-Online_Software_5\WLAN-Access Finder] C:\Programme\T-Online\WLAN-Access Finder\ToWLaAcF.exe /StartMinimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] D:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot

O4 - Startup: SpeedFan.lnk = D:\Programme\SpeedFan\speedfan.exe

O4 - Global Startup: Sinus 1054 data WLAN Manager.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - D:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - D:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://arcade.icq.com/carlo/zuma/popcaploader_v5.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec Licensing Detect Internet Connection (DJSNETCN) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\DJSNETCN.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: Marmiko ZeroConfig Controller (MZCCntrl) - Marmiko IT-Solutions GmbH - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Marmiko Shared\MZCCntrl.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-Dienst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

(Mayster X) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz :

Plik ręcznie z dysku

W razie problemów z usunięciem Plików/Folderów Użyj programu Pocket KillBox

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj


(Gblade) #3

pliki do kasacji w trybie awaryjnym

użyj smitfraudfix i daj loga z silent runners


(squeet) #4

Przeczytaj:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

I zmień temat, stosując się do prośby w w/w linku