Wirus ! Proszę sprawdzić loga


(timon1981) #1

Mój problem polega na tym iż programy antywirusowe znajdują mojemu koledze wirusy po czym wszystkie usuwa lecz po ponownym zaladowaniu windowsa znow to samo a co najgorsze czym dluzej siedzi na kompie tym wiecej ich jest poniewaz wyglada ze sie rozmnażają. Sprawdzcie log o napiszcie ktore ma wykasowac klucze. Dzieki.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:40:43, on 2005-10-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\??rvices.exe

C:\Program Files\aaeo\unet.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

E:\interek\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://exor.mikrus/ss/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Cram Toolbar - {01E69986-A054-4C52-ABE8-EF63DF1C5211} - C:\Program Files\Cram Toolbar\untitled.dll (file missing)

O2 - BHO: XBTB00429 - {1395A06F-EEA0-4445-BA0C-E8B56B48E244} - C:\PROGRA~1\CRAMTO~1\untitled.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {F8EAE2E4-0A2C-7DAB-2061-5AD7485F36B3} - C:\WINDOWS\System32\wsir.dll

O3 - Toolbar: Cram Toolbar - {01E69986-A054-4C52-ABE8-EF63DF1C5211} - C:\Program Files\Cram Toolbar\untitled.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSControl31] winnsyst.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\RunServices: [MSControl31] winnsyst.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Evynu] C:\WINDOWS\System32\??rvices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Ostc] C:\Program Files\aaeo\unet.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1128107121849

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5DBF4322-708B-4DEE-88E2-E476225C6AB9}: NameServer = 10.4.0.2,10.1.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5DBF4322-708B-4DEE-88E2-E476225C6AB9}: NameServer = 10.4.0.2,10.1.0.1

O21 - SSODL: J0ACBEA0 - {32E40D38-7887-26A7-6F4B-72C80CCA5B45} - C:\WINDOWS\System32\Hbpkiffl.dll (file missing)

O21 - SSODL: mtklef - {C35C9E38-805C-45DF-5298-66B3E0D9575B} - C:\WINDOWS\System32\droary32.dll (file missing)

O21 - SSODL: mtklefa - {F8DE8515-CECC-40D6-F4A8-75D524E727F0} - C:\WINDOWS\System32\fntc32.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Jeżeli bedzie problem ze znalezieniem pliku z pytajnikiem czyli ten:

To w C:\WINDOWS\System32 prawoklik i posortuj według nazw

wtedy ten ??rvices.exe będzie na samym spodzie

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Pliki winstall.exe i winnsyst.exe usun programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:** winstall.exe**

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

I to samo robisz ze ścieżka:

C:\WINDOWS\System32** winnsyst.exe**

Dodatkowo:

Wyczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Opcje rejestru =>Klikamy “Czyszczenie rejestru” (opcja pokazana na na poniższym obrazku) następnie klikamy “Kontynuuj” po czym klikamy “Start” po tym jak program sprawdzi rejestr klikamy Wybierz => Wybór specjalny i klikamy “Pozycje które można bezpiecznie usunąć” i na koniec klikamy “Usuń”

jpt3kj.jpg